Je diploma op zak – en daarna?
Grenzgänger

Je diploma op zak – en daarna?

Je beroepsperspectieven in (grensoverschrijdende) Duitse en Nederlandse organisaties:

 • Journalistiek
 • Marketing, public relations, ondernemingscommunicatie
 • Politiek adviseur, organisatieadviseur
 • Culturele organisaties
 • Europese instellingen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Politieke partijen, parlementen en regeringen
 • Uitgeverijen, bibliotheken en vertaalbureaus
 • Toerisme
 • Ondernemingen in de economische sector

Je wilt weten wat onze afgestudeerden tegenwoordig doen? Hoe de studie en de tijd in het buitenland hun zijn bevallen?

We hebben het voor je nagevraagd!

 • Journalistiek
 • Marketing, public relations, ondernemingscommunicatie
 • Politiek adviseur, organisatieadviseur
 • Culturele organisaties
 • Europese instellingen
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Politieke partijen, parlamenten en regeringen
 • Uitgeverijen, bibliotheken en vertaalbureaus
 • Tourisme
 • ondernemingen in de economische sector
 • Thomas Boom
  Thomas Boom

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de binationale ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt politicologie gestudeerd. In april 2007 heb ik deze met mijn afstudeerscriptie ‘Demokratische Erneuerungen in den Niederlanden’ afgesloten.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Tegenwoordig werk ik als consultant bij Meines & Partners, een Nederlands bureau voor politiek advies, lobbying en public affairs in Den Haag. We bewegen ons op het spannende snijvlak van economie en politiek en werken in Nederland en Duitsland voor opdrachtgevers uit de private en  publieke sector.

  In mijn werk concentreer ik me vooral, passend bij mijn studie, op grensoverschrijdende activiteiten, met name op de thema’s infrastructuur en energie in de Duits-Nederlandse context. Wil bijvoorbeeld een Nederlandse onderneming in Duitsland of een Duitse organisatie in Nederland haar belangen bij de overheid of in de politiek laten vertegenwoordigen, dan bieden we advies en begeleiding op dat traject.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik had geluk en hoefde helemaal niet naar een baan te zoeken. Al tijdens mijn studie had ik veel belangstelling voor het vak politiek. En die belangstelling werd nog groter door een stage op de afdeling Benelux-coöperaties van de ‘Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen’. Eind 2006 kreeg ik toen van een voormalig collega van het Zentrum für Niederlande-Studien het aanbod om bij Meines & Partners stage te komen lopen. Ik kon toen nog niet vermoeden dat men mij na mijn studie in het voorjaar van 2007 een vaste baan aan zou bieden. Achteraf gezien had de overgang van studie naar arbeidsmarkt voor mij dus niet vloeiender kunnen verlopen.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Als ik na mijn studie niet direct een vaste baan had gekregen, zou ik de mogelijkheid hebben overwogen om - wat in Nederland erg gebruikelijk is - via tijdelijk of uitzendwerk een vaste baan te vinden. Er zijn in Nederland talloze uitzendbureaus met een uitgebreid netwerk, zoals Randstad, Adecco, Tempo Team en USG.  Ze hebben kleine, middelgrote en grote bedrijven als klant en beschikken vaak over afdelingen die op academici gespecialiseerd zijn. Via een uitzendbureau kun je de kans grijpen om je te profileren bij de firma waarheen je uitgezonden bent. In het ideale geval leidt dat tot een vaste baan. Ook nuttig is het internetplatform Undutchables waar Nederlandse firma’s vooral tweetalig personeel uit het buitenland zoeken.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Ik heb vrij snel na mijn studie vastgesteld dat het in het beroepsleven erg belangrijk is om heel precies en doelgericht te kunnen denken en schrijven. Juist bij consultancy werkzaamheden, die veel afgestudeerden Niederlande-Deutschland-Studien zullen uitvoeren, is het van groot belang om zich beknopt en doelgericht te kunnen uitdrukken – en dat natuurlijk in beide talen. Veel klanten of zakenpartners hebben niet veel tijd en willen graag zo snel en uitvoerig mogelijk geïnformeerd worden. Vooral in de begintijd van mijn baan was dat een grote uitdaging. Daarom kan ik studenten adviseren daaraan al tijdens hun tijd op de universiteit aandacht te besteden en eventueel extra colleges te volgen.

 • Raimon Reuter
  Raimon Reuter

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien afgesloten. Daarvoor heb ik geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universität Wien.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  De masteropleiding is binationaal en interdisciplinair, wat mij zeer aansprak. De diverse kleine en grotere politieke en vooral culturele verschillen tussen Duitsland en Nederland, die ik tijdens mijn studie in Nijmegen aan den lijve ondervonden had, kon ik hier nader bestuderen. Bovendien vond ik de modaliteiten in het Haus der Niederlande erg aantrekkelijk. Na mijn eindexamen in Duitsland besloot ik namelijk vanwege de betere studieomstandigheden in Nederland te gaan studeren. De kleine werkgroepen en de op studenten georiënteerde aanpak van het Zentrum für Niederlande-Studien zijn hiermee vergelijkbaar en tamelijk uniek in Duitsland.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij Meines & Partners, een adviesbureau voor lobbying en public affairs. Wij vertegenwoordigen de belangen van verschillende opdrachtgevers uit de private en publieke sector bij de politiek in Den Haag, in Berlijn en verder in meerdere Duitse deelstaten.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  In principe hoefde ik niet te zoeken naar een baan. De verplichte stage tijdens mijn master heb ik bij de vertegenwoordiging van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in Berlijn gedaan. Toen stelde ik vast dat ik na mijn studie op het gebied van grensoverschrijdende politiek, advies of belangenbehartiging wilde werken. Daarbij stuitte ik al snel op Meines & Partners die op dit gebied toonaangevend zijn. Begin 2012 liep ik daar een half jaar vrijwillig stage. Deze stage ging over in een traineeship, in die periode schreef ik bovendien mijn masterscriptie. Vanaf de zomer van 2013 werk ik als junior consultant voor Meines & Partners.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  De lijst met stagevoorstellen van het Zentrum für Niederlande-Studien kan hierbij van pas komen. Maar hoewel die handig is wanneer je nog geen precies doel voor ogen hebt, moeten studenten toch niet alleen van deze lijst uitgaan. Het Zentrum heeft veel contacten, je kunt dus vragen waar andere studenten stage liepen of nu werken. En wanneer je wél precies weet op welk gebied je wilt werken, kun je natuurlijk ook direct zelf op internet gaan zoeken. Het is belangrijk om op tijd initiatief te tonen en niet bang te zijn om contact op te nemen met bedrijven.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij bestaat er geen algemeen geldende lijst met vereiste vaardigheden. Het interdisciplinaire karakter van de masteropleiding biedt in combinatie met de stage natuurlijk wel de mogelijkheid om zijn competenties op diverse gebieden uit te proberen of te ontwikkelen. Maar er bestaat geen vastomlijnd plan A of B. Iedereen heeft andere talenten en voorstellingen en moet vooral zijn eigen weg gaan!

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Het is erg belangrijk dat je weet welke richting je wilt inslaan. Daarna is het zaak snel actief te worden. In het huidige beroepsleven is het van belang een doel voor ogen te hebben en zich te specialiseren om op die manier succes te hebben. Hoe eerder je weet wat je wilt, des te sneller kun je contacten leggen en initiatief tonen.

  Als je, wat waarschijnlijk vaak het geval is, bij het begin van je studie nog niet weet waar je later wilt werken, dan moet je in elk geval iedere kans actief aangrijpen om ervaring op te doen - via de verplichte stage maar ook door andere vrijwillige stages of een bijbaan. En mocht er eens iets mislukken of niet bevallen, dan draagt dat ook bij tot je oriëntatie op de arbeidsmarkt.

 • Ulli Schmäing
  Ulli Schmäing

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Van 2001 tot 2008 heb ik de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt communicatiewetenschappen gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Voor mijn studiekeuze waren er vooral twee redenen: in de eerste plaats sprak het interdisciplinaire karakter van Niederlande-Deutschland-Studien me aan omdat juist de veelzijdigheid veel beroepsmogelijkheden aan beide kanten van de grens biedt. Verder had ik altijd al veel  belangstelling voor het buurland zodat ik het spannend vond om me in een studie intensief met de Nederlandse taal, cultuur, geschiedenis en economie bezig te houden.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij de Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen voor de algemeen directeur.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Het klinkt erg eenvoudig maar nadat ik mijn diploma had, heb ik eerst rustig over mijn wensen, sterke punten en vaardigheden nagedacht. Daarna heb ik open sollicitaties gestuurd naar alle instellingen of ondernemingen die me interessant leken.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Het Zentrum für Niederlande-Studien onderhoudt goede contacten met een verschillende Kamers van Koophandel (bijv. de Deutsch-Niederländische Handelskammer in Den Haag, maar ook met de IHK’s in Münster, Osnabrück, Krefeld of Aken). Studenten moeten proberen van deze conctacten te profiteren door docenten direct aan te spreken of op aankondigingen in het Haus der Niederlande te letten.

  Ook het weekblad van de Wissenschaftsladen Bonn e.V. met uitvoerige informatie over arbeidsmarktgerelateerde thema’s kan ik aanbevelen. Op de internetpagina van de ‘Wissenschaftsladen’ kun je gratis proefexemplaren van het blad bestellen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij zijn de volgende eigenschappen belangrijk: een duidelijke en begrijpelijke manier van uitdrukken, schriftelijk maar ook in een gesprek of bij een presentatie. In een paar woorden moeten gecompliceerde samenhangen duidelijk uitgelegd kunnen worden. Dat betekent dat studenten hun begripsvermogen moeten trainen en bijvoorbeeld aan presentatiescholingen moeten deelnemen.

  Ook organisatietalent is een eigenschap die op de arbeidsmarkt vereist is. Het zinvol indelen van tijd, de coördinatie van diverse taken of de organisatie van werkbijeenkomsten met meerdere deelnemers, het zijn allemaal aspecten die studenten al kunnen trainen als ze bewust bepaalde situaties opzoeken of taken op zich nemen, zoals het leiden van een referaatsgroep.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Het is heel belangrijk om niet alleen vacatures op de arbeidsmarkt te zoeken maar ook te kijken welke organisatie of instelling, welk instituut of bedrijf interessant voor je zou kunnen zijn. Kan ik me met de doelen, het nut of de producten identificeren? Alleen degene, die deze vraag met ‘ja’ kan beantwoorden, is gemotiveerd en kan uitdagingen en verantwoordelijkheid op zich nemen. Het maakt dan niet uit of er net een vacature is of niet. Bovendien hoeft de eerste baan niet de beste of de perfect baan te zijn - integendeel, die bestaat niet. Minstens even belangrijk is het om de bekende voet tussen de deur te hebben, ervaring op te doen, verantwoordelijkheid te dragen. Juist daarom moeten studenten vroeg zelf actief worden en stage lopen! Maar vergeet daarnaast ook niet van het studentenleven te genieten...

 • Miriam Thon
  Miriam Thon

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de binationale ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt communicatiewetenschappen in Münster en Nijmegen gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Ik vond het heel interessant dat de opleiding interdisciplinair is en ik ook een nieuwe moderne vreemde taal zou kunnen leren. Bovendien trok het me aan dat ik een jaar in het buitenland kon studeren, het dubbele diploma is volgens mij een ander groot voordeel.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik ben pr-medewerkster in het GOP Varieté-Theater in Münster. Ik onderhoud de contacten met de pers, ben verantwoordelijk voor de internetpagina en probeer Nederlanders in de grensstreek voor het GOP enthousiast te maken. Zo kan ik mijn taal- en cultuurkennis steeds weer toepassen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Nadat ik mijn studie had beëindigd heb ik eerst een paar maanden als medewerkster bij het Zentrum für Niederlande-Studien gewerkt en daarna op vacatures gereageerd en open sollicitaties verstuurd.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Het is ongetwijfeld belangrijk om al tijdens de studie inzicht te krijgen in de diverse beroepsvelden, bijv. door stages of bijbanen, en een klein netwerk te creëren. Die contacten moeten goed onderhouden worden, ze kunnen voor de tijd na de studie van belang zijn. De banenkrant van de Wissenschaftsladen Bonn e.V. heeft me bovendien goed geholpen bij het vinden van adequate vacatures.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Naast de studie is praktische ervaring enorm belangrijk, een goede pc-kennis eveneens. En vloeiend Nederlands te kunnen spreken, is natuurlijk ook een groot voordeel op de arbeidsmarkt.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Laat je niet ontmoedigen en zet ook gerust eens een ongebruikelijke stap!

 • Linda Wagner
  Linda Wagner

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb eerst Niederlande-Deutschland-Studien en Nederlandse taal- en letterkunde als ‘2-Fach-Bachelor’ gestudeerd en daarna de master Niederlande-Deutschland-Studien afgerond.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Het vak Niederlande-Deutschland-Studien is erg veelzijdig, je kunt op diverse gebieden (geschiedenis, cultuur, politiek, economie) beide landen bestuderen. Bovendien had ik al op de middelbare school mijn voorliefde voor de Nederlandse taal ontdekt en in de opleiding kon ik mijn kennis van de taal perfectioneren.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk als project manager bij KERN AG, een dienstverlener op het gebied van (ver)talen. Het is mijn taak vertaalopdrachten te begeleiden, van de offerte via de opdrachtafhandeling tot de facturering.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik heb op de gebruikelijke Duitse en Nederlandse banenportalen gezocht, bijv. ‘StepStone’ en ‘Monster’. Verder heb ik gericht gekeken op portalen die gespecialiseerd zijn op vacatures die de grensoverschrijdende samenwerking betreffen, zoals de Deutsch-Niederländische Handelskammer of de Euregio-Stellenbörse. Tegelijkertijd heb ik ook gewoon via Google naar bedrijven gezocht die met Nederland te maken hebben of Nederlandstalig personeel zoeken.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Ik heb me bijvoorbeeld zelf bij de Deutsch-Nederländische Handelskammer gemeld en mijn sollicitatiepapieren achtergelaten voor het geval er passende vacatures zouden zijn. Verder moet je de contacten met bijv. je stagegevers uit het verleden aanhouden, ook via portalen zoals Xing of LinkedIn. Soms komen daar ook weer andere contactpersonen uit voort, die bij het vinden van een baan kunnen helpen.

  Het kan ook bevorderlijk zijn als je je curriculum vitae op jobportalen in Nederland en Duitsland zet. Ik werd al twee keer door headhunters benaderd die me een baan aanboden.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Ik heb bij het zoeken van een baan gemerkt dat alle werkgevers eisen dat men beschikt over een goede kennis van de Engelse taal. Daarom adviseer ik iedereen tijdens zijn studie niet alleen zijn Nederlands te perfectioneren maar ook het Engels niet te verwaarlozen.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Over het algemeen genomen moet men nog geen al te hoge verwachtingen hebben van de keuze aan banen na de studie. Het is moeilijk meteen een vaste baan te krijgen en men moet zich ervan bewust zijn dat er niet meteen een prachtige baan klaarligt. Veel werkgevers eisen een  aantal jaren  beroepservaring die men als student niet kan aantonen. Daarom moet men zich langzaam opwerken om de nodige kennis te verwerven en zich in zijn beroepsveld verder te ontwikkelen.

 • Frederic Arntz
  Frederic Arntz

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt geschiedenis gestudeerd. In het voorjaar 2010 heb ik mijn afstudeerscriptie met de titel „Endstation Niederlande. Eine Untersuchung zur Integration der Molukker in den 1950er Jahren“ geschreven die intussen ook als boek bij de Waxmann-Verlag is verschenen.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Na mijn studie ben ik aan mijn promotieonderzoek begonnen en heb eerst als wetenschappelijk assistent aan de Universitäts- und Landesbilbiotheek Münster gewerkt waar ik aan de opbouw van de Virtuelle Fachbibliothek Benelux heb meegewerkt. Vanaf eind 2011 tot eind 2014 heb ik voor een onafhankelijke onderneming voor groene stroom en biogas in Düsseldorf gewerkt. Bij de NATURSTROM AG was ik werkzaam op het gebied van online marketing. Naast het inhoudelijk en conceptioneel onderhouden van de website van het bedrijf en de verzorging van de social media-kanalen van de NATURSTROM AG was ik verantwoordelijk voor de affiliate marketing en de zoekmachinemarketing. Tegenwoordig werk ik bij een 100%-dochter van Galeria Kaufhof op het gebied van e-commerce, nl. bij de Sportarena GmbH. Daar ben ik sinds oktober 2014 verantwoordelijk voor de online-marketing met de disciplines zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachinemarketing (SEA) en affiliate marketing.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  In het begin heb ik gesolliciteerd naar verschillende vacatures die ik, relatief conventioneel, in online vacaturebanken of lokale kranten heb kunnen vinden. Mijn grootste wens – om te promoveren – had ik eigenlijk altijd al in mijn hoofd. Toen ik de kans voor een promotieonderzoek kreeg, wist ik meteen dat dit mijn volgende project zou worden. Ik wist echter al van begin af aan, dat een promotie alleen dan mogelijk zou zijn als ik daarnaast een baan zou vinden om alles te financieren.

  Mijn tegenwoordige werkgever heeft mijn aandacht getrokken door het tijdschrift arbeitsmarkt van de Wissenschaftsladen Bonn e.V. Deze informatiedienst kan ik alle afgestudeerden op het gebied van geesteswetenschappen warm aanbevelen. Niet alleen de landelijk vacatures op het gebied van onderwijs, cultuur en sociale voorzieningen, maar vooral de interessante artikelen en reportages over thema’s zoals sollicitaties en arbeidsmarktontwikkeling maken dit wekelijkse tijdschrift onmisbaar voor het zoeken naar een baan.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Bij het thema start op de arbeidsmarkt schiet me als eerste het begrip ‘networking’ te binnen. Dat betekent dat je eens gewonnen contacten met stagepartners, wetenschappers en ook andere studenten in ieder geval moet onderhouden. Veel mogelijkheden komen en kwamen voort uit sociale netwerken en relaties. Bovendien kan ik contact met de Euregio aanbevelen. Bij de EURES Rhein Waddenzee kan iedereen die in Nederland wil werken, informatie over actuele vacatures verkrijgen of advies van deskundigen over arbeidsrecht, lonen, belasting en verzekeringen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij zijn er tijdens de studie vooral twee belangrijke aspecten die door velen worden onderschat. Ten eerste moet je als student zo vaak mogelijk stage lopen uitdrukkelijk meer dan alleen de verplichte stage. Dit is niet alleen goed voor je cv, die stages geven aan wat je allemaal kunt.  Praktijkervaring is daarom zowel voor de toekomst in het beroepsleven alsook voor het zelfbewustzijn erg waardevol. Ten tweede moet je je zo vroeg mogelijk over de manieren van solliciteren in beide landen informeren omdat de verschillen tussen Duitsland en Nederland juist op dit gebied significant zijn. Een gevoel hiervoor te ontwikkelen – bijvoorbeeld door de evenementen aan het Zentrum für Niederlande-Studien of door webpagina’s van het online project ‘Studium & Beruf’ – kan de start op de arbeidsmarkt wel wat vergemakkelijken.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Erg belangrijk: ga naar de evenementen die regelmatig door het Zentrum worden aangeboden. Wetenschappers, vertegenwoordigers van verschillende instellingen, eventuele stagepartners en ook inspiratie voor je eigen werkstukken worden hier op een presenteerblaadje aangeboden. Neem daarom deze gelegenheid waar om je in je vak verder te ontwikkelen en tegelijkertijd te netwerken.

 • Ursula Weber
  Ursula Weber

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met als zwaartepunt literatuur en cultuur gestudeerd.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk als pr-adviseur en redacteur bij het Duits-Nederlandse media-bureau Mediamixx in Kleef en leid er onze afdeling public relations met vijf medewerkers.

  Mediamixx is sinds 16 jaar werkzaam op het gebied grensoverschrijdende (media-) communicatie en bestaat uit vijf afdelingen – die grensoverschrijdend werken: public relations, vertaling, DTP, evenementen en redactie voor jaarlijks meer dan 60 vaktijdschriften en kranten in drie talen. Mijn advieszwaartepunt ligt vooral op cultureel-toeristisch gebied. Ik organiseer en begeleid persreizen, schrijf brochures, teksten voor internetoptredens, nieuwsbrieven en persmededelingen. Op die manier structureer ik de gehele openbare presentatie in het buurland en geef er een invulling aan. Ook de pr voor evenementen neemt in toenemende mate een belangrijke plaats in – en vormt een bijzondere uitdaging maar biedt tegelijkertijd ook veel plezierige factoren. Indien nodig werk ik ook als redacteur bij reisreportages of op beurzen. Bovendien neem ik, indien mogelijk, de vertalingen van mijn pr-klanten over – dat bespaart tijd en is zinvol want zo blijf ik op de hoogte en zorg voor een constant taalgebruik. Tot mijn klanten behoren Duitsers en Nederlanders, waaronder steden, Euregio-projecten, provincies, recreatieparken etc.

  In mijn functie moet ik bijzonder communicatief zijn, ze vereist veel fijngevoeligheid in de bemiddeling tussen de wensen van een klant en mediabelangen en heel veel flexibiliteit.

  Het is de moeite waard: mijn baan is buitengewoon veelzijdig en bijna nooit saai.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik heb altijd geweten dat ik graag schrijf maar ook met mensen wilde werken. Om een kijkje in het reilen en zeilen van een redactie te krijgen, wilde ik na mijn studie eerst als volontair public relations werken en ervaringen opdoen (en niet door een verdere stage). Daarom heb ik naar grensoverschrijdende bedrijven met eigen voorlichtingsdiensten gekeken. Ik heb gerechercheerd wie bij bedrijven zonder eigen dienst de public relations verzorgt en dan open sollicitaties geschreven. Heel belangrijk was daarbij dat ik flexibel was wat betreft de keuze van mijn woonplaats – ook al kan ik uit eigen ervaring zeggen dat dit niet altijd gemakkelijk is.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Een echte aanrader is de Wissenschaftsladen Bonn e.V., die om de twee weken alle vacatures uit Duitse kranten naar thema’s gesorteerd publiceert maar ook sollicitatietips, actuele trends op de arbeidsmarkt en achtergrondberichten oppakt. Daarnaast is volgens mij het zogenaamde ‘netwerken’ voor het zoeken naar een baan essentieel: voor mijn jaargang was dat nog niet zo goed mogelijk als in de huidige tijd. Ik kan echter niet anders dan aanbevelen om contacten met afgestudeerden en voormalige medestudenten te gebruiken. Ook andere netwerken zoals bv. de deutsch-niederländische Businessclubs in Kleve kunnen helpen. En Mediamixx doet dit zelf ook graag: als werkgever van vijf afgestudeerden van de opleiding Niederlande-Deutschland-Studien werken we met veel verschillende verenigingen, instituties en projectpartners die – net als onze klanten – grensoverschrijdend actief zijn. Wij beschikken daarmee over een grote pool aan businesscontacten op Duits-Nederlands gebied en kijken op aanvraag graag of en wat we kunnen doen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Belangrijk zijn zoals altijd taalvaardigheid (ook Engels), een idee van waar je naartoe wil en een zelfbewuste eigenmarketing. Het laatste klinkt weliswaar vreselijk onsympathiek en is in  een kennismakinggesprek enorm lastig maar te weten wat je wilt en kan, helpt enorm. Een duidelijk profiel dat gesteund wordt door studiezwaartepunten, stages en bijbanen, is gezien het feit dat de studie zo veel beroepswegen opent, een aanvullend pluspunt.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Ontwikkel een passie! Het volgen van deze studie biedt heel veel mogelijkheden. De vraag wat je werkelijk je hele leven lang wil doen, is de belangrijkste vraag die je na je studie moet beantwoorden. Bezorgdheid of angst voor wat je te wachten staat, zijn heel normaal – maar dit zijn over het algemeen slechte raadgevers. Ga liever op zoek naar iets waarover je inhoudelijk en met al zijn uitdagingen enthousiast bent.

 • Jana Hallek
  Jana Hallek

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Tot eind september 2008 heb ik Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt communicatiewetenschappen gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Op mijn zestiende was ik al enthousiast over Nederland. Vanaf dat moment wist ik ook dat ik daar wilde studeren. Op de internetpagina van de WWU zag ik toen de studie-informatie van het Zentrum für Niederlande-Studien. Mijn persoonlijke belangstelling, de interdisciplinaire structuur en het verplichte studieverblijf in Nijmegen waren doorslaggevend voor mijn beslissing me in te schrijven voor deze studie.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Tegenwoordig ben ik marketing manager bij ILGE Abonnement Service GmbH in Düsseldorf. Ik ben verantwoordelijk voor de marketing en verkoop. We beheren tijdschriften voor officiële en wetenschappelijke bibliotheken in heel Duitsland en zijn hun contactpersonen bij internationale contacten met uitgeverijen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik begon tamelijk vroeg met solliciteren zodat ik genoeg tijd zou hebben om de juiste baan te vinden. Omdat ik graag in Münster wilde blijven, heb ik eerst telefonisch contact opgenomen met vele marketingafdelingen van bedrijven in de omgevingen. Ook zocht ik in kranten en bij ‘Monster’ naar vacatures. Jammer genoeg had ik met die strategie geen succes.

  In een toevallig gesprek met dhr. Geeraedts van het Zentrum für Niederlande-Studien, sprak ik over mijn teleurstelling waarop hij me een interessante vacature van de DNHK in mijn hand drukte. De DNHK zocht voor mijn huidige werkgever een marketing manager met kennis van de Nederlandse taal en het land. Ik solliciteerde direct en daarna ging alles erg snel. Nu ben ik erg blij met mijn baan.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Door mijn ervaringen kan ik werkelijk adviseren het contact met docenten van het Zentrum für Niederlande-Studien aan te houden en steeds weer te informeren of er aanvragen van potentiële werkgevers zijn.

  Volgens mij is het ook zinvol je eigen individuele zoekopties (bijv. branche, plaats) bij Monster op te slaan waardoor je dagelijk actuele en passende vacatures per e-mail toegestuurd krijgt. Ook de mogelijkheid met een eigen profiel daar voor zichzelf te werven, zou iedereen moeten benutten.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Ze moeten zich zo snel mogelijk specialiseren en door stages ontdekken waar hun belangstelling en sterke punten liggen. Verder is het heel belangrijk niet alleen theoretisch de Nederlandse taal te leren maar ook de moed te hebben om de taal op de universiteit en bij uitstapjes naar Nederland te spreken.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Solliciteer op tijd en wacht niet eerst totdat je je de oorkonde van je diploma hebt gekregen. Bij Nederlandse bedrijven is juist de levensloop belangrijk, diploma’s kunnen zonder probleem later nog worden aangereikt. Verkoop je niet onder je waarde en streef naar een baan die overeenkomt met je kwalificaties en belangstelling! Voor al diegenen die in Nederland willen werken, kan ik ook nog het boek ‘Beruflich in den Niederlanden. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte‘ van Ute Schürings e.a. aanbevelen. Je leert er wat van en het is ook nog spannend geschreven. Een echte aanrader!

 • Katrin Wißen
  Katrin Wißen

  „Wat studeer je?, En wat kun je daar later mee doen?“, dat zijn de vragen die me tijdens mijn studie Niederlande-Deutschland-Studien (‘Diplomstudiengang’ met zwaartepunt communicatiewetenschappen) het vaakst gesteld werden. Het antwoord is heel eenvoudig: enorm veel.

  Inmiddels vertegenwoordig ik als hoofd ‘Public Affairs’ de belangen van TNT Post Deutschland in de politiek, en wel op nationaal en als op deelstaatniveau. TNT Post is ontstaan uit het voormalige staatsbedrijf PTT in Nederland. Het maakt deel uit van de wereldwijd opererende post en express dienstverlener TNT N.V. waarvan het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. Dagelijks geniet ik van de combinatie van de Duitse en Nederlandse bedrijfscultuur, inclusief de beide talen, de verschillende mentaliteiten en de geografische nabijheid van de twee landen.

  Na afloop van mijn studie in 2003 heb ik aanvankelijk twee banen gecombineerd. Enerzijds heb ik als medewerkster van het Zentrum für Niederlande-Studien het online informatieportaal NiederlandeNet opgebouwd en redactioneel geleid. Tegelijkertijd ben ik ook op het gebied van lobbying end public affairs bij adviesbureau Meines & Partners in Den Haag begonnen. Al snel werd duidelijk dat er een grote behoefte bestaat aan politiek-strategisch advies voor Nederlandse ondernemingen die in Duitsland actief zijn en omgekeerd. Uiteindelijk was ik als senior consultant en lid van het management verantwoordelijk voor alle activiteiten m.b.t. Duitsland en heb bedrijven, zoals de Nederlandse Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam, op het gebied van energiebeleid, infrastructuur en logistiek geadviseerd. Verder heb ik in non-profit jarenlang met veel plezier een Duits-Nederlandse journalistenuitwisseling voor de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen georganiseerd.

  Voor mij vormde de opleiding Niederlande-Deutschland-Studien de optimale basis voor mijn latere beroepsleven. De studie was voor mij het ideale uitgangspunt om mijn belangstelling voor media, taal, cultuur en de actuele politieke en economische ontwikkelingen van de twee landen te verdiepen en in de praktijk toe te passen.

  Als promovenda sta ik verder nog steeds in nauw contact met het Zentrum für Niederlande-Studien.

 • Felix Siedhoff
  Felix Siedhoff

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland Studien gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  De vele facetten van de opleiding spraken me vooral aan. Door de interdisciplinaire oriëntatie kunnen studenten zich verdiepen in diverse wetenschappelijke vakdisciplines, zoals politiek, geschiedenis, communicatiewetenschappen en economie etc. Ook het feit dat de studie op de vergelijking van Nederland met Duitsland gebaseerd is en men bovendien nog de Nederlandse taal leert, vond ik erg verlokkend. Dat opent namelijk uiteindelijk de deur naar een attractieve arbeidsmarkt.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij border concepts GmbH. Dat is een internationaal georiënteerde onderneming die universiteiten en hogescholen zowel op strategisch als operatief niveau ondersteunt bij hun marketing- en pr-activiteiten. Als account manager begeleid en adviseer ik vooral Nederlandse universiteiten en hogescholen ten aanzien van hun marketing voor de Duitse onderwijsmarkt.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Communicatiewetenschappen vormden het zwaartepunt van mijn studie. Door stages had ik me al op marketing en communicatie gespecialiseerd, graag wilde ik in die richting doorgaan. Nadat ik mijn diploma op zak had, heb ik gericht gesolliciteerd op vacatures die mijn belangstelling wekten. Eén vacature daarvan was de baan bij border concepts.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Ik heb me vooral op attractieve advertenties geconcentreerd en daar online naar gezocht. Als je duidelijke voorstellingen hebt, kunnen zoekmachines je daarbij goed helpen. Ook op banenportalen zoals StepStone en Monster kun je prima op zoek gaan. Verder moet je het prikbord in het Haus der Niederlande af en toe eens bekijken, naast stageaanbiedingen vind je daar ook andere interessante informatie. Bovendien loont het de moeite in contact te blijven met je vroegere studiegenoten en ook met de docenten van het Zentrum für Niederlande-Studien. Soms levert dat onverwacht nieuwe mogelijkheden op.  

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Naast academische en vakinhoudelijke vaardigheden en competenties die je in je opleiding leert, moeten ook de zgn. soft skills niet verwaarloosd worden. Daarbij gaat het om teamvaardigheid, sociale en communicatieve vaardigheden, eventueel leidinggevende kwaliteiten etc.

 • Annabelle Arntz
  Annabelle Arntz

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb in Münster en Nijmegen de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland Studien met het zwaartepunt literatuur & cultuur en communicatiewetenschappen & geschiedenis gestudeerd. Daarnaast heb ik nog de ‘Magisterstudiengang’ in Münster gedaan met het hoofdvak Nederlandse taal- en letterkunde en de bijvakken Duitse taal- en letterkunde en Niederlande-Studien. Beide studies heb ik in 2005 afgerond.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) als hoofd pers en communicatie, conferenties en evenementen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik heb tijdens mijn studie als student-assistente bij het Zentrum für Niederlande-Studien gewerkt en heb op diverse plaatsen stage gelopen om me vroegtijdig te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ook bij het DIA was ik eerst als stagiaire. Nadat ik mijn studie had afgesloten, ben ik naar Nederland verhuisd en ben toen op zoek gegaan naar een baan. In die tijd kwam er bij het DIA een baan vrij waarnaar ik gesolliciteerd heb. Ik werd aangenomen en werk hier sindsdien met veel plezier.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Als je in Nederland een baan zoekt, zijn bijvoorbeeld uitzendbureaus erg nuttig. Sommige uitzendbureaus, zoals Ad Rem, zijn op academici gespecialiseerd. Natuurlijk zijn er ook internetpagina’s met vacatures van StepStone, de Nationale Vacaturebank, maar ook de website van De Volkskrant.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Wanneer je al weet dat je ooit in Nederland wilt gaan werken, moet je in elk geval veel aandacht besteden aan een goed Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. Verder is een stage in Nederland, nog tijdens je studie, belangrijk omdat je dan al kunt zien of het werken in een Nederlandse omgeving je persoonlijk bevalt en of je je ook kunt voorstellen daar te wonen. Het is prima om al tijdens de studie praktijkervaring op te doen maar ook een stage direct na je studie kan bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt helpen. Hier knoop je meestal veel contacten die later van nut kunnen zijn. Bij het DIA zoeken we ook geregeld stagiairs, voorwaarde is wel dat het Nederlands erg goed is.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  De tijd die je tijdens je studie in Nederland doorbrengt, moet je ook werkelijk daar doorbrengen – ook het weekend – om het land en de mensen te leren kennen. En ook al wil je later niet in Nederland werken, die tijd biedt de gelegenheid om kennis te maken met een andere cultuur.

 • Johanna Agci
  Johanna Agci

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb in Münster de ‘Magisterstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met de bijvakken politicologie en geschiedenis afgesloten.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Mijn keuze was eigenlijk toeval. Ik heb politiek en geschiedenis altijd interessant gevonden en vervolgens informatie gezocht over mogelijke studievakken. De relatie met ons buurland Nederland was in het begin wel interessant maar niet bepalend. Spannender vond ik de interdisciplinaire opbouw van de studie waardoor ik politiek en geschiedenis kon combineren en bovendien nog andere vakken, zoals economie of communicatie, kon leren.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Na mijn studie heb ik als adviseur in verschillende pr-bureaus voor grote, internationale bedrijven gewerkt. Sinds 2011 ben ik referent voor public relations bij de SPD-fractie in de Duitse bondsdag. Mijn werk bestaat uit verschillende onderdelen: bijvoorbeeld de redactie van de Homepage van de  SPD-Bundestagsfraktion en vooral het management van grote bijeenkomsten.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Omdat ik voor mijn beroep graag in Duitsland wilde blijven, heb ik vooral in de grote dagelijkse kranten, zoals Die Zeit und Süddeutsche Zeitung, naar vacatures gezocht. Aan te bevelen is ook het tijdschrift arbeitsmarkt van de Wissenschaftsladen in Bonn waarin je vacatures op het gebied van de geesteswetenschappen kunt vinden. Op die manier heb ik ook mijn eerste baan als volontair bij een pr-bureau in Zuid-Duitsland gevonden.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Zoals gezegd waren dat voor mij vooral klassieke bronnen, de grote kranten en de arbeitsmarkt. Volgens mij kunnen ook de contacten helpen die andere afgestudeerden hebben of ook het Zentrum für Niederlande-Studien. Nu in het beroepsleven realiseer ik me pas hoe belangrijk persoonlijke contacten zijn en dat het altijd helpt als je je contacten onderhoudt en je netwerken niet verwaarloost.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Je moet doelgericht en tegelijkertijd flexibel zijn. Dat betekent dat je wel moet weten wat je wil maar dat je tegelijkertijd ook bereid moet zijn een kleine omweg te maken en daarvoor iets minder aan je voorstellingen vast te houden. Bovendien is het altijd belangrijk om stage te lopen en zo te ontdekken welk werk en welke taken men goed beheerst en welke niet. Ook is het belangrijk je contacten te onderhouden. Ook al is de studie afgesloten, je moet je netwerken onderhouden omdat je door persoonlijke contacten vaak extra informatie krijgt, zoals vacatures die niet openbaar worden gemaakt.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Geniet van je studie! Het is een leuke tijd tijdens waarin je veel nieuwe mensen en dingen kunt leren kennen. Ook al heb je met de bachelor en master tegenwoordig iets minder vrije tijd dan met de ‘Magister’ vroeger, toch moet je ook voor andere dingen openstaan.

 • Yvonne Brockhaus
  Yvonne Brockhaus

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Magisterstudiengang‘ Niederlande-Deutschland-Studien met de bijvakken psychologie en politicologie gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Omdat ik in het Duits-Nederlandse grensgebied ben opgegroeid, had ik veel belangstelling voor Nederland. De studie heb ik vooral gekozen om de taal te leren. Na één jaar op de universiteit - zo was mijn plan - wilde ik dan naar het vak psychologie switchen. Ik constateerde echter snel dat me naast de taal vooral de interdisciplinariteit goed beviel en veel mogelijkheden bood. Daarom besloot ik met deze studie door te gaan en als zwaartepunt communicatiewetenschappen te kiezen. Omdat ik geïnteresseerd was in het vak en omdat ik een tweede beroepskeuzemogelijkheid wilde hebben, concentreerde ik me bovendien op psychologie.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik heb me geconcentreerd op het gebied van personeelswerving en -begeleiding en heb in de laatste jaren bij verschillenden Kamers voor Koophandel (AHKs, ‘Auslandshandelskammern’) gewerkt. Die zetten zich in voor grensoverschrijdende samenwerking op economisch gebied en adviseren Duitse bedrijven bij het vergroten van hun businessactiviteiten wereldwijd of helpen buitenlandse bedrijven bij hun start op de Duitse markt. Daarvoor is mijn recruitering van tweetalige medewerkers, bv. voor posities in de distributie en het management, een belangrijke factor.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Er zijn uiteraard veel gebieden waarop je als afgestudeerde kunt gaan werken. Door stages had ik al twee favoriete werkgebieden voor me gevonden: public relations en personeelszaken, allebei het liefst in een internationale omgeving. Bij het zoeken naar vacatures heb ik gebruikgemaakt van contacten en netwerken die ik via de online platformen Xing en LinkedIn - voor een deel al tijdens mijn studie had opgebouwd. Bovendien heb ik regelmatig op webpagina’s van desbetreffende Nederlandse en Duitse instanties (Ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades, Kamers van Koophandel, Goethe-Instituten, Euregios, MinBuza, EZ enz.) gekeken. Daar worden niet alleen vacatures gepubliceerd maar vaak ook interessante evenementen en nieuws, wat inspiratie voor het zoeken naar een baan kan geven. Bovendien heb ik gebruikgemaakt van de mogelijkheid om door de publicatie van mijn persoonlijk profiel (incl. cv) bij de Nederlandse vacaturebeurs Monsterboard mogelijke werkgevers op mij attent te maken.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Daar schiet me heel veel te binnen: aan de ene kant ben ik een grote fan van networking-platformen, zoals Xing en LinkedIn, omdat je daar niet alleen fantastisch netwerken en contacten kan onderhouden maar ook op de zogenoemde ‘marketplace’ doelgericht naar vacatures kan zoeken. Bovendien vind je daar altijd contactpersonen, bv. medewerkers van interessante werkgevers die je vragen kan stellen over hun bedrijven en vaak ook over instapmogelijkheden. Aan de andere kant kan ik iedereen die de arbeidsmarkt op wil het tijdschrift Junge Karriere[1] en het Nederlandse weekblad Intermediar aanbevelen. Naast de gewone online vacaturebanken zijn de vacatures van de Nederlands-Duitse Handelskamer ook altijd de moeite waard. Graag kunnen de afgestudeerden ook direct contact opnemen met de personeeldesk van de DNHK om met bedrijven, die op zoek zijn naar tweetalige medewerkers, in contact te komen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Voor de afgestudeerden aan het Zentrum für Niederlande-Studien is het beroepsveld heel breed en weinig expliciet. Daarom acht ik het uitermate belangrijk dat de studenten zich al tijdens hun studie specialiseren, een persoonlijk, heel individueel profiel ontwikkelen en begrijpen hoe ze zich en hun kennis en bekwaamheden zelfbewust kunnen presenteren. Bovendien moet je proberen via stages mogelijke werkgebieden en branches te ontdekken en terloops eerste contacten met mogelijke werkgevers te leggen.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Ik wil jullie allemaal aanmoedigen: er zijn veel werkgevers die medewerkers met jullie specifieke en talige kennis zoeken. Wees daarom zelfbewust maar realistisch en open voor iets nieuws, want misschien is de eerste baan na de studie nog niet je droombaan maar wel een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en te profileren, contacten te leggen en om ergens een voet in de deur te krijgen. Verdere stappen kunnen zich langzamerhand daaruit ontwikkelen.

  Het interview werd kort na afsluiting van de studie gevoerd.

  [1] Het tijdschrift is in 2009 gestopt.

 • Alf Buddenberg
  Alf Buddenberg

  Wat betreft de studiemogelijkheden aan het Zentrum für Niederlande-Studien kan ik als afgestudeerde een heel positieve balans van de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien opmaken: de inrichting van het Haus der Niederlande en de persoonlijke sfeer tussen studenten en docenten zorgen voor een optimale studieomgeving. Het is een aantrekkelijk alternatief in vergelijking met de ‘massaonderneming’ die een universiteit elders helaas meestal is.

  Ook inhoudelijk is de studie boeiend: het verwerven van talenkennis, het interdisciplinaire uitgangspunt en het internationaal perspectief zorgen voor een mix vol van afwisseling die in deze vorm verre van alledaags is. De in vergelijking grote onbekendheid van de studie heb ik nooit als nadeel ervaren – integendeel. Volgens mij biedt dat juist veel kansen. Als ‘Diplom-Regionalwissenschaftler’ behoor je automatisch tot een kleine (maar fijne) groep en steek je bijna vanzelf boven afgestudeerden van andere vakken uit.

  Over mijn eigen loopbaan: na het einde van mijn studie volgde een tijdelijke functie bij de IHK Nord Westfalen, op het gebied van beginnende ondernemers, mijn eerste stap op de arbeidsmarkt. Na een tijdelijke terugkeer aan het Zentrum für Niederlande-Studien als ‘Wissenschaftliche Hilfskraft’ leidde mijn weg vervolgens naar de mediabranche. Tegenwoordig werk ik als adviseur public relations bij het grensoverschrijdende bureau Mediamixx – trouwens samen met enkele voormalige medestudenten uit andere jaargangen. Bij mijn huidige werk komt vooral de tijdens de studie opgedane taalkennis me ten goede. Een andere competentie die ik tijdens de studie verworven heb, is dat ik me snel in diversie thema’s kan inwerken en flexibel kan denken. Dat wordt in mijn baan iedere dag van me verlangd.

 • Eva Eichenberg
  Eva Eichenberg

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt economie gestudeerd. In de zomer van 2010 heb ik mijn studie met mijn afstudeerscriptie over het thema “E-Recruiting in Deutschland und den Niederlanden – Wandelt sich die Personalsuche?” afgesloten.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij de Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg als referent voor handel, verkeer en bouwcoördinatieplanning.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Door mijn stages tijdens de studie werd mijn belangstelling voor het werken bij een Kamer van Koophandel gewekt. Ik heb twee keer stage gelopen bij de Nederlands-Duitse Handelskamer AHK in Den Haag (afdelingen: exportadvies  en ledenmarketing) en ik heb stage gelopen bij de Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen in Münster (afdeling: starters en handelsbevordering).

  Na het afsluiten van mijn studie heb ik gesolliciteerd naar het eenjarige traineeprogramma van de Duitse Kamers van Koophandel. In de loop van dit jaar had ik de mogelijkheid om zowel het werk bij de Kamers van Koophandel (‘IHKs’) alsook bij een ‘AHK’ en de ‘DIHK’ nog intensiever te leren kennen.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Wat ik iedereen kan aanraden, is een bezoek aan een jobbeurs. Daar krijg je een goed overzicht over wat er voor afgestudeerden wordt aangeboden en je kunt er eerste, vrijblijvende gesprekken met personeelsmanagers voeren. Bijzonder geschikt daarvoor lijkt me het Absolventenkongress in Keulen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Praktijk, praktijk, praktijk. Slechts op die manier stel je vast waar je eigen sterke en zwakke punten liggen. Bij een stage hangt er echter ook veel van af in welke mate je zelf initiatief toont. Dus veel vragen, open op collega’s afstappen, met klanten praten en actief aan projecten deelnemen helpt hier enorm.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Niet elke personeelsfunctionaris in een bedrijf weet meteen welke kwalificaties studenten Niederlande-Deutschland-Studien hebben. Daarom is het des te belangrijker zich vroeg te specialiseren en ook eens niet verplichte hoorcolleges te volgen om zijn kennis uit te breiden.

 • Karina Holtkamp
  Karina Holtkamp

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt economie gestudeerd en me in de loop van de studie door extra hoorcolleges en colleges meer met het thema grensoverschrijdende coöperatie tussen ondernemingen beziggehouden. Daarvan kon ik profiteren bij mijn ‘Diplomarbeit’ over het thema ‘Rahmenbedingungen deutsch-niederländischer Unternehmenskooperation in der Grenzregion’ die bij de Waxmann Verlag is verschenen.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Direct na resp. al tijdens mijn studie kon ik in het EU-referaat van de Kreishandwerkerschaft Borken beginnen. Ik werk er in een projectteam dat bedrijven bij de afhandeling van activiteiten in het buitenland ondersteunt. Bij de stap naar het buitenland ontstaan er vaak vragen over werkvergunningen, belastingen, de wettelijke basis, stimuleringsmogelijkheden en verschillen tussen de landen. Door evenementen, workshops, taalcursussen, bezoeken aan beurzen en adviesgesprekken bereiden we bedrijven doelgericht op de grensoverschrijdende handel voor. Op grond van de nabijheid van de grens speelt de ontsluiting van de markt in Nederland een grote rol voor Duitse bedrijven. Tegenwoordig geven we leiding aan het INTERREG-project 2 connect business, met het doel Duits-Nederlandse bedrijvencoöperaties actief te stimuleren. Daarbij komen me natuurlijk ook de competenties uit de binationale studie ten goede. Parallel ben ik sinds het wintersemester 2009 werkzaam als docente voor colleges economie aan het Zentrum für Niederlande-Studien in Münster en kan mijn ervaringen en indrukken direct aan de studenten overbrengen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Al tijdens mijn studie heb ik stage gelopen in het EU-referaat van de Kreishandwerkerschaft Borken. Daarna kon ik mijn werk voortzetten als werkstudent en na het einde van de studie een volledige betrekking krijgen. Mijn stage heeft daarom niet alleen impulsen gegeven voor de toen nog te schrijven ‘Diplomarbeit’ maar heeft ook mijn loopbaan tot nu toe gevormd.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  De interdisciplinaire opbouw die in de binationale studie wordt gevolgd, biedt veel mogelijkheden. Maar het is juist deze diversiteit die veel studenten onzeker maakt. Daarom is het erg belangrijk dat de studenten zich al tijdens de studie specialiseren, kwaliteiten aanscherpen en een eigen profiel ontwikkelen. Een afstudeerscriptie in een bedrijf of een stage kan daarbij van grote waarde zijn. Eerste contacten met potentiële werkgevers worden daardoor al gelegd.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Tegenwoordig zijn er door social media en hier in het bijzonder via facebook, LinkedIn en Xing goede mogelijkheden om het beroepsprofiel bekend te maken. Aan de Nederlandse kant is het portaal Monsterboard aan te bevelen. Er zal niet snel een precieze vacature met de verworven titel of beroepsbenaming te vinden zijn en daarom is het belangrijk om zich te specialiseren en de eigen sterke punten zelfbewust te presenteren. Ook netwerken zijn bij de start op de arbeidsmarkt erg belangrijk. De ‘Duits-Nederlandse’ wereld is klein, dus zodra je een voet tussen de deur hebt, zullen er verdere contacten en kansen komen.

 • Katja van der Louw
  Katja van der Louw

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt communicatiewetenschappen gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Ik ben vlak bij de Duits-Nederlandse grens opgegroeid en had daardoor eigenlijk altijd relatief veel met Nederland te maken. Bovendien heb ik de taal ook al op school geleerd en als vierde vak (mondeling) in mijn eindexamen gehad. Ik heb me altijd goed kunnen voorstellen later ook in de regio rond de Nederrijn te gaan werken en daarbij past een vergelijkende studie zoals  Niederlande-Deutschland-Studien‘ heel goed.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk op de afdeling marketing en communicatie van het bedrijf Apex Group of Companies. A.G.o.C. is een wereldwijd actief Nederlands bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op de productie van walsen voor de printindustrie. Tot mijn taken behoort het schrijven van persmededelingen en artikelen voor vaktijdschriften, vertalingen in de talen Duits, Engels en Nederlands en het voorbereiden van beurzen en eigen seminars die regelmatig in ons hoofdkantoor in Nederland plaatsvinden. Bovendien heb ik iedere dag telefonisch en schriftelijke contact met klanten, mensen van de pers e.a. uit heel verschillende landen waardoor ik steeds weer gebruik kan maken van mijn taalkennis en deze kan verdiepen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  In het begin heb ik vaak stage gelopen. Ik wilde graag op communicatief gebied werken en het liefst veel talen spreken maar ik was er nog niet zeker van hoe dat er precies uit zou moeten zien. Via een stage bij het lokale radioprogramma ‘Antenne Niederrhein’ kwam ik bij de afdeling ondernemenscommunicatie van de Westfälische Provinzial Versicherung terecht. Door een aanbod van de Plinga GmbH in Berlijn heb ik daarna een grote stap gezet en ben naar Berlijn gegaan. Daar was ik werkzaam op het gebied online games voor de Nederlandse gebruikers, heb fora onderhouden, teksten geschreven en ideeën voor spellen ontwikkeld. Parallel heb ik echter altijd verder naar een ‘echte’ baan gezocht om niet het risico te lopen in de ‘generatie stage’ af te zakken. De vacature van de Apex Group of Companies heb ik eerder toevallig gevonden toen ik de trefwoorden ‘communicatie’ en ‘Nederland’ in een online vacaturebank intikte. Een paar weken na het versturen van mijn sollicitatiebrief had ik een kennismakingsgesprek. Sinds november 2010 werk ik nu voor dit bedrijf.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  De stage- en vacaturebanken op internet hebben me goed geholpen. Het Instituut voor Communicatiewetenschappen in Münster heeft ook een heel goede Praktika-Datenbank als het om vacatures op het gebied van communicatie gaat. Tegen het einde van mijn studie heb ik een profiel aangemaakt bij XING, de Plinga GmbH heeft hierdoor bijv. contact met me opgenomen. Het kan ook helpen om een open sollicitatie naar bedrijven te sturen waar men graag wil werken.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij is het belangrijk zoveel mogelijk stage te lopen of idealiter een bijbaan te hebben die bij de eigen beroepswensen past. Als je pas ná je studie begint ongecoördineerd naar stages te zoeken, verlies je misschien heel veel tijd. Er wordt immers altijd gezegd dat je als student zo veel mogelijk werkervaring moet hebben en tegelijkertijd eigenlijk binnen de voorgeschreven studieduur klaar moet zijn. Dat lukt natuurlijk niet zo vaak. Toch kun je door stages tijdens de studie al een grote stap zetten maken en bovendien leer je op die manier ook waar je later niet zou willen werken.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Niet opgeven! De opleiding tot ‘Dipl. Regionalwissenschaftler NL/D‘ biedt heel veel mogelijkheden. Je zou in ieder geval ook bereid moeten zijn naar vacatures te solliciteren die niet 100% passen.

 • Imke Senst
  Imke Senst

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt communicatiewetenschappen gestudeerd.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Eigenlijk was het puur toeval. Ik interesseerde me voor cultuurwetenschappen en ontdekte het vak op een lijst met diverse studierichtingen. Een echte band met Nederland had ik vooraf niet maar het vak leek gewoon interessant.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk bij de Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V. als projectleider fietstoerisme. Ik ben er verantwoordelijk voor de marketing van fietspaden, het onderhoud van onze webportalen en social media-pagina’s maar ook voor onze printproducten. Bovendien ben ik de eerste contactpersoon voor onze coöperatiepartners, bv. gemeentes, e-bike-verhuurders of dienstverleners met voor het fietstoerisme specifiek equipment. Daarenboven ben ik projectleider campeertoerisme en bereid marketingactiviteiten voor Nederland voor, het land dat we vanaf 2014 als onze eerste buitenlandse markt willen ontsluiten.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Na afloop van mijn studie ben ik eerst vijf maanden naar Frankrijk gegaan. Daarna heb ik nog een opleiding tot ‘Fachreferentin für Kulturtourismus und Kulturmarketing (Regialog)’ gevolgd. Daarna vond ik een baan als stadsmanager in Oberwesel. Deze baan stond gewoon in de krant. Helaas was deze betrekking maar tijdelijk zodat ik een tijdje naar andere banen gezocht heb, vooral online en op toeristische of culturele fora. Zo heb ik ook mijn huidige baan gevonden.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Ik ken vooral de bronnen op toeristisch en cultureel gebied omdat dit me altijd heeft geïnteresseerd en omdat ik de vacatures in de landelijke dagbladen vaak te algemeen vond. Wie op toeristisch gebied op zoek gaat, zou het FVW-Magazin moeten kennen. Bovendien zijn er nog de webportalen vertikult en het Kulturmanagement Network. Deze hebben weliswaar geen concrete band met Nederland maar zoals ik bij mijn huidige baan heb gemerkt, was mijn kennis van het Nederlands en van Nederland echt een pre tijdens de sollicitatieprocedure (hoewel dit in de vacature eigenlijk niet gevraagd was).

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Dat hangt ervan af op welk gebied je wilt werken. Ik heb ervaren dat je veel pas in je functie leert. Bij mij waren dat de klassieke kantoorwerkzaamheden (bijv. de professionele manier van archiveren).

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Het is belangrijk je eigen interesse te volgen. Maar je moet ook bereid zijn om in het begin een baan aan te nemen die misschien niet 100% bij je eigen belangstelling past. Ook daar doe je ervaring op die vervolgens bij een andere betrekking van nut kunnen zijn.

 • Agnes Sieland
  Agnes Sieland

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Bachelor (‘Zwei-Fach-Bachelor) in de vakken Niederlande-Deutschland-Studien en Neerlandistiek gestudeerd.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Ik ben eerst met Neerlandistiek en Scheikunde begonnen, maar heb daarna Niederlande-Deutschland-Studien gekozen. Ik merkte dat geesteswetenschappen en sociale wetenschappen me interesseerden en ook het Nederland in al zijn facetten fascineerde me. Bovendien had ik uitsluitend positieve dingen gehoord van medestudenten die eveneens deze twee vakken studeerden. De interdisciplinaire en interculturele opbouw van de studie waarin je zelf zwaartepunten kon leggen, trok me ook aan.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik ben als volontair werkzaam op de redactie van border concepts in Gronau. Voor een groot deel doe ik er klassiek redactiewerk, ik schrijf teksten, zorg voor de nieuwsfeed van onze website en het lectoraat. Bovendien verzorg ik onze social media inhoudelijk, geef workshops en heb ook de mogelijkheid om creatief te werken en bijv. nieuwe campagnes te bedenken.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Ik heb al tijdens de studie bij NiederlandeNet gewerkt en stage gelopen in een pr-bureau. Daardoor wist ik al voor het einde van mijn studie op welk gebied ik ongeveer wilde werken. Na mijn studie heb ik nog stage gelopen in een lectoraat, en was vertaalster  en freelancer bij een communicatiebureau in Münster.

  Bij het zoeken naar een baan heb ik veel gehad aan de homepage van het Zentrum für Niederlande-Studien omdat ik door de interviews met de afgestudeerden een paar ideeën kreeg. Ik ben in webportalen op zoek gegaan, mijn huidige baan heb ik gewoon door te zoeken via google gevonden.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Een belangrijk contact is zeker de Career Service van de WWU. Bovendien is het belangrijk om met andere afgestudeerden contact te houden omdat je ook op die manier soms iets over vacatures te weten komt. Ook de docenten in het huis kunnen je helpen. Op die manier heb ik ook mijn bijbaan als vertaalster gevonden. En tenslotte is ook de  pinwand belangrijk. Naar bedrijven die daar een stagiair zoeken, kan je bijv. een open sollicitatie sturen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Aan de ene kant zijn dit de soft skills die je als beoefenaar van de geesteswetenschappen vaak al heel automatisch tijdens je studie opdoet. Desondanks zou je daar ook zelf alert op moeten zijn. Studenten moeten vooral aan hun presentatievaardigheden werken en daarin oefenen omdat je jezelf later bij een sollicitatie ook goed moet kunnen presenteren. Aan de andere kant moet je je eigen zwaartepunt vinden. Je ziet al in verschillende colleges welke gebieden je goed beheerst of leuk vindt. Verder kun je je ook gewoon algemeen kennis opdoen, bijv. door cursussen aan het Zentrum für Informationsverarbeitung der WWU. En je kunt cursussen over het thema solliciteren volgen.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Verzamel al tijdens je studie zo veel mogelijk werkervaring. Dat kan via andere opleidingen en stages maar ook via bijbanen. Je moet dan ook bij voorkeur al een bijbaan kiezen die iets te maken heeft met je beroepswens.

 • Rob Maat
  Rob Maat

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de ‘Diplomstudiengang’ Niederlande-Deutschland-Studien met het zwaartepunt politicologie gestudeerd. Begonnen ben ik in Nijmegen, maar het grootste deel van mijn studie heb ik in Münster doorgebracht.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Ik ben tweetalig opgegroeid in de buurt van de Duits-Nederlandse grensstreek en kon daardoor al vroeg ervaringen in een binationale omgeving opdoen. Toen ik in de jaren 90 over de resultaten van het Clingendael-onderzoek hoorde dat het heersende negatieve imago van Duitsland bij Nederlandse jongeren bevestigde, kwam in mij de wens op om een bijdrage tot de verbetering van de Duits-Nederlandse betrekkingen te leveren. Bij een open dag aan de universiteit Nijmegen hoorde ik van de binationale studie Niederlande-Deutschland-Studien. De mogelijkheid om inzicht te krijgen in de meest uiteenlopende economische, culturele en politieke vakgebieden van beide landen heeft me toen overtuigd.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik ben werkzaam als manager bij de Fontys International Business School in Venlo waar ik verantwoordelijk ben voor de bevordering van de gehele internationalisering en euregionalisering van de Business School. Ik hou me voornamelijk bezig met de opbouw van het internationaliserings- en euregionaliseringsbeleid van de Business School waarbij de volgende ontwikkelingszwaartepunten werden gezet: curriculum, docenten, studenten, services en imago. Samen met de directie en de studiecoördinators stem ik het internationaliserings- en euregionaliseringsbeleid af om dit dan effectief om te zetten op de Business School.

  De ligging van de hogeschool vlak bij de grens heeft de afgelopen jaren voor een enorme toeloop van Duitse studenten gezorgd. Een Duits-Nederlandse werkomgeving is daardoor nog steeds gewaarborgd.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Al tijdens mijn studie werd me in aansluiting aan een stage bij de afdeling economie van het Consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden in Düsseldorf een baan aangeboden op het gebied van binationaal projectmanagement. Aan de ene kant duurde mijn studie op die manier langer dan oorspronkelijk gepland was maar aan de andere kant kon ik naast mijn ‘Diplomarbeit’ al in de arbeidsmarkt duiken en een netwerk opbouwen waarvan ik later bij het zoeken naar een baan profiteerde: met behulp van mijn verschillende contacten vond ik na het afstuderen aan het Zentrum für Niederlande-Studien snel een baan bij de ‘Euregionale Gründerinitiative’ van de Euregio Rijn-Maas-Noord. Daar kon ik mijn netwerk verder opbouwen. Ook tegenwoordig hecht ik nog veel waarde aan het onderhouden van contacten.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Experts worden de afgestudeerden in de loop van hun studie zelf. In de colleges leren ze welke instituties en inrichtingen er aan beide kanten van de grens zijn en op welke interculturele bijzonderheden je moet letten. Van deze kennis moet je bij de start op de arbeidsmarkt gebruikmaken. Het regelmatige zoeken op webpagina’s van de betreffende organisatie kan helpen. Welke nieuwe projecten heeft de euregio? Welk nieuws publiceren de ambassades in Den Haag en Berlijn? Welke contactpersonen vind ik op de webpagina van het Consulaat-generaal? Wie zich hiermee bezighoudt, wie contact met een aantal instanties opneemt en ze weet te overtuigen van zijn eigen competenties, zet volgens mij de eerste belangrijke stap in de richting van de arbeidsmarkt.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Plezier bij het communiceren en contacteren is essentieel voor een succesvol beroepsleven. De afgestudeerden moeten zich er vroeg mee bezighouden en aan hun zelfbewustzijn werken. Bovendien is het ongelofelijk belangrijk dat ze de kennis die ze tijdens de studie verwerven ook naar de praktijk vertalen. Heel geschikt ervoor zijn natuurlijk stages waarbij iedereen kan leren waar zijn sterke punten en mogelijke kansen in het beroepsleven liggen.

  Nog een heel persoonlijke tip...

  Omdat je door de interdisciplinaire studie geconfronteerd wordt met een breed beroepsveld is het belangrijk om een eigen profiel en persoonlijkheid te hebben. Dit kan je bij een potentieel werkgever het beste al in je sollicitatie duidelijk overbrengen en daardoor een positieve, unieke indruk achterlaten. En nog een kleine tip voor Duitse afgestudeerden: bij het eerste kennismakingsgesprek in Nederland kun je beter niet over voetbal beginnen...

 • Kerstin Kontny
  Kerstin Kontny

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien afgesloten. Dat betekent dat ik eerst een jaar in Nijmegen en vervolgens in Münster heb gestudeerd, samen met een groep Nederlandse en Duitse studenten. Ook de docenten zijn van beide universiteiten, de colleges worden in beide talen gegeven.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Al tijdens mijn bachelor Europäische Studien in Osnabrück raakte ik steeds meer geïnteresseerd in Nederland en de grensoverschrijdende Duits-Nederlandse samenwerking. Ik wilde graag een master volgen, waarin ik mijn kennis kon verdiepen. Vooral het studiejaar in Nederland trok me aan. Ook het feit dat je met studenten en docenten uit beide landen te maken hebt, vond ik geweldig. Zo leer je dus ook culturele verschillen beter kennen.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk als zogenaamde volontair op het gebied van public realtions bij de handelskamer (IHK) Ostfriesland en Papenburg. Een ander zwaartepunt in mijn baan vormt de samenwerking met Nederland. Concreet betekent dit dat ik de communicatie met Nederland onderhoud, over Duits-Nederlandse projecten en ontwikkelingen schrijf, aan grensoverschrijdende evenementen deelneem, de Nederlandse website opzet etc.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Al toen ik  mijn masterscriptie schreef, heb ik gezocht naar informatie over banen die me interessant leken. Ik heb bijna geen klassieke zoekmachines gebruikt of vacatures gelezen omdat er volgens mij geen banen waren die bij mijn profiel pasten. Ik heb er eerst  over nagedacht waar ik graag zou willen werken en heb dan steeds bij een paar organisaties naar vrije banen gekeken. Het waren er maar weinig maar ze waren voor mij wel interessant. Bovendien heb ik contact opgenomen met mensen die ik via stages of bijbanen kende, met de vraag of zij iets wisten of contacten hadden. Klassiek netwerken dus. Op die manier heb ik mijn cv wat meer verspreid.

  Mijn huidige baan heb ik echter op de traditionele manier via een vacature gevonden. De vacature stond op de website van de IHK.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Een goed adres is zeker de Career Service. Maar ook alumni en docenten kunnen je helpen bij de start op de arbeidsmarkt. Je moet zeker ook gebruikmaken van contacten uit je stageperiode.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Hier spelen natuurlijk de zo vaak genoemde softskills een rol. Maar ook de omgang met bepaalde pc-programma’s kan helpen of zelfs de doorslag geven. Maar je hoeft ook weer niet alles te beheersen, ook in een baan valt  er nog wat bij te leren. Je moet wel openstaan voor nieuwe dingen en ook over de vaardigheid beschikken om je snel en liefst zelfstandig in nieuwe thema’s in te werken.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Wees niet bang om mensen aan te spreken, iedereen was ooit zelf een beginner. De meeste mensen zijn ook graag bereid om je te helpen. Door de jaren heen heb ik een eigen netwerk opgebouwd dat me vaak helpt. Zoals mijn opa al zei: relaties zijn alleen een nadeel als je ze niet hebt!

 • Petra Schulze-Göcking
  Petra Schulze-Göcking

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de bachelor Niederlande-Deutschland-Studien afgesloten.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Ik ben niet direct vanaf de schoolbanken met de studie gestart: eerst heb ik een vakopleiding binnen het uitgeversbedrijf gedaan en een paar jaar in de uitgeverswereld gewerkt. Mijn praktische kennis op het gebied van media en marketing wilde ik graag nog verdiepen, bovendien was ik altijd al geïnteresseerd in politiek en sociale wetenschappen. Eerlijk gezegd leek de opleiding me ook een kans te zijn om nog eens met verschillende disciplines in aanraking te komen en persoonlijk te groeien. Vooral ook het Nederlandse aspect sprak me erg aan: ik ben in de buurt van de Nederlandse grens opgegroeid en vond de gedachte aantrekkelijk om Nederlands als nieuwe vreemde taal te leren.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk als pr-adviseur in het Duits-Nederlandse communicatiebureau mediamixx in Kleef. Ons binationale team is gespecialiseerd in ‘cross border communication’ – grensoverschrijdende communicatie. Ik ben, samen met een collega, verantwoordelijk voor klanten uit de branches toerisme, cultuur, wellness en food. Wij geven bijvoorbeeld advies voor de communicatie rondom een opening van een tentoonstelling, ontwikkelen communicatiestrategieën, schrijven persberichten, verzorgen social media-optredens, organiseren evenementen en houden contact met vertegenwoordigers van de media, per telefoon, per mail of ter plekke bij evenementen. Een spannende uitdaging is bovendien de communicatie met bloggers en Youtubers, die als multiplicatoren een steeds belangrijkere rol spelen en heel anders te werk gaan dan journalisten.

  Deze hoeveelheid thema’s en taken boeit me, evenals het feit dat de communicatiebranche door nieuwe mediatrends steeds verandert. En  daarbij word ik op deze manier steeds weer uitgedaagd om flexibel op verschillende wensen van klanten te reageren, te bemiddelen tussen opdrachtgevers en vertegenwoordigers van de media en daarbij steeds het hoofd koel te houden.

  Kalmte en diplomatie zijn voor deze baan zeker belangrijke eigenschappen. Creativiteit en plezier bij de omgang met verschillende mensen eveneens.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Door meerdere stages in redacties en op het gebied van pr wist ik dat ik in mijn toekomstige baan vooral één ding wilde: schrijven en creatieve ideeën ontwikkelen. Daarom heb ik in online de desbetreffende bij banenbeurzen gezocht, bijvoorbeeld op newsroom.de of pressesprecher.com. Voor banen binnen de uitgeverswereld is het portaal van de Börsenverein (boersenverein.de) interessant. Een specifieke aanbod in de grensoverschrijdende context is op de website van de DNHK en onder aha24x7 te vinden. En een uitgebreid overzicht over de banenmarkt voor geesteswetenschappers of afgestudeerden in sociale wetenschappen vind je in het tijdschrift Arbeitsmarkt van de Wissenschaftsladen Bonn. Maar mijn huidige baan heb ik op een heel andere manier gevonden, namelijk via facebook.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Naast de genoemde informatiebronnen kan een persoonlijk gesprek met de docenten zeker een hulp vormen en inspiratie geven, net zoals het contact met collega’s en bazen van stages en bijbanen. Ook het aanbod van de Career Service biedt een goede oriëntatie. Persoonlijk heb ik geprofiteerd van de evenementen die het Zentrum für Niederlande organiseerde. Het was bemoedigend om te zien hoe veelzijdig de biografieën met deze studie kunnen zijn.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Om te begrijpen waar je eigen competenties liggen, is praktijkervaring erg belangrijk. Dit gold in elk geval voor mij: pas door mijn stages en bijbaantjes ben ik te weten gekomen wat ik kan en waar ik naartoe wil. Natuurlijk is het extra leuk wanneer je met je bijbaan niet alleen geld verdient maar ook alvast goed wordt voorbereid op je latere baan. Zelf heb ik in mijn studietijd in een call center gewerkt en als freelancer voor verschillende media geschreven. Dat was goed omdat ik zo zelf mijn tijd kon indelen en tegelijkertijd belangrijke ervaring voor de toekomst kon opdoen.

  Daarnaast kun je door de studie zelf ook sleutelcompetenties verwerven die voor veel beroepen vereist zijn: presentatie- en recherchetechnieken bijvoorbeeld, interculturele competentie of de competentie om, ook kritisch, over de grenzen van disciplines heen te denken.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Ik ben geen beroepskeuzeadviseur en kan alleen maar over mijn eigen ervaringen vertellen. Volgens mij is het belangrijk om je tijdens het oriëntatieproces en bij het zoeken naar een baan niet gek te laten maken. Een baan is niet per se de juiste baan alleen maar omdat deze zekerheid zou bieden, aanzien zou hebben of goed betaalt. Je moet naar je eigen gevoel luisteren en minder naar de adviezen van anderen. En heel belangrijk is het ook om tussen alle examens en stages door van het studentenleven te genieten!

 • Melanie Offermanns
  Melanie Offermanns

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de bacheloropleiding Niederlande-Deutschland-Studien gedaan.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Mijn enthousiasme voor dit vlakke land en voor de Nederlandse taal heeft me naar Münster gebracht om er Niederlande-Deutschland-Studien te studeren. Mijn affiniteit met Nederland begon al op school: Nederlands was een van mijn eindexamenvakken. Door de studie kon ik mijn kennis van het Nederlands perfectioneren en daarnaast meer over het land leren.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik maak deel uit van de medewerkersstaf die voor het bestuur werkt: de zgn. ‘Vorstandsstabstelle’ Bedrijfscommunicatie van de Uniklinik RWTH Aachen. Als redactrice verzorg ik de online presentatie op het internet en intranet en ben verantwoordelijk voor onder meer het schrijven van persberichten voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van evenementen, concepten, communicatieactiviteiten en verder nog de begeleiding van filmopnames en de productie van geneesmiddelen voor de interne en externe communicatie.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Gelukkig bleek in de loop van mijn studie al snel dat ik later op het gebied van (bedrijfs-)communicatie wilde werken zodat ik doelgericht naar een stageplek kon zoeken om mijn in de studie verworven kennis in de praktijk toe te passen. Dit leek me belangrijk voor mijn latere loopbaan. Mijn stage heb ik, bijna op een klassieke manier, online gevonden. Ook kan het helpen om te bestuderen wat het ZNS aanbiedt (bijv. actuele praktijkgerichte onderzoeksprojecten of mogelijkheden voor het zoeken naar stage). Ik heb uiteindelijk één semester stage gelopen bij de afdeling bedrijfscommunicatie van de Uniklinik RWTH Aachen. Vervolgens werd me onverwacht een bijbaan aangeboden na het einde van de stageperiode. Deze kans heb ik gegrepen om mezelf offensief te verkopen. Dit was de moeite waard toen ik er aansluitend een fulltime baan kreeg. Bij mij speelden toeval en het lot een grote rol. Maar het hangt natuurlijk ook van af je eigen inzet af.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Het constante contact en de persoonlijke gesprekken met de docenten in het Haus der Niederlande hebben ervoor gezorgd dat ik ook naar banen durfde te solliciteren waarbij ik op op het eerste gezicht geen kans leek te maken. Ik heb me toen vooral geconcentreerd op de recherche online en op aantrekkelijke vacatures. Verder is het belangrijk om door stages en bijbanen een netwerk met voor je carrière relevante en nuttige contacten op te bouwen. Dat vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij is het enorm belangrijk dat studenten een eigen profiel ontwikkelen en leren zich zelfbewust te presenteren. Soft- en business-skills, zoals interculturele vaardigheden, een zelfbewuste communicatievaardigheid en een overtuigende manier van presenteren, maar ook teamgeest en tijdsmanagement zijn bijzonder belangrijk in het beroepsleven. Deze dingen kan je tijdens stages en bijbanen verwerven en leren.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Gebruik stages doelgericht om contacten te leggen in de branche waarin je later wilt werken.  Probeer niet alleen je vrije tijd te vullen maar probeer ook al verantwoordelijkheid op je te  nemen. In het begin was ik nog onzeker: Zou ik met een bachelor werkelijk al de arbeidsmarkt op kunnen? Nu, na mijn eigen ervaring, associeer ik met het begrip stage vooral een grote kans om alvast een eerste stap op je carrièreweg te zetten. Door de directe stap in het beroepsleven en de praktijkervaring krijg je weer nieuwe carrière- en beroepsopties waaraan ik tot dan toe nog helemaal niet had gedacht. Het is altijd goed om bij een bedrijf alvast een voet tussen de deur te hebben.

 • Mona Scheele
  Mona Scheele

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de bachelor Niederlande-Deutschland-Studien afgesloten.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Ik wist al tijdens mijn schoolopleiding dat mijn studie een communicatiewetenschappelijk zwaartepunt zou moeten hebben. Omdat ik echter heel graag nieuwe talen en de daarmee verbonden culturen leer, heeft deze multidisciplinaire studie mijn belangstelling gewekt.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik ben pr-medewerker bij WEICON, een internationaal georiënteerde industriële onderneming waarvan het hoofdkantoor zich in Münster bevindt. Mijn taken omvatten het schrijven van persberichten, interne mededelingen, het onderhouden van perscontacten en onze socialmedia-kanalen. Naast de content, de teksten dus, verzorg ik ook video’s voor deze kanalen.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Omdat ik er voor mijn studie als zeker van was welke richting ik uit wilde, kon ik doelgericht op zoek gaan naar een stageplaats op het gebied van bedrijfscommunicatie. Volgens mij was de stage beslissend voor mijn carrière. Ik liep eerst vrijwillig stage op het gebied van locatie- en productmarketing bij de GEA Group, een onderneming in de machinebouw. Daarna volgden de verplichte stage en mijn BA-scriptie in het bedrijf met als zwaartepunt interne communicatie. Na afloop van mijn studie bleef ik er nog een half jaar en  kon toen, zonder onderbreking, mijn huidige baan laten aansluiten.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Natuurlijk zijn de docenten aan het Zentrum für Niederlande-Studien belangrijke aanspreekpartners geweest. Maar je moet ook zelf op zoek gaan en bijvoorbeeld op het internet naar banen zoeken. Ook gesprekken met kennissen leveren vaak iets op. Iemand kent iemand die iemand voor een bepaalde baan zoekt… Maar daar kun je natuurlijk niet alleen op vertrouwen. Toch zijn contacten het wezenlijke. Je kunt deze natuurlijk ook goed tijdens een stage leggen.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Volgens mij is het belangrijkste dat je doelgericht bent en voor jezelf de vraag beantwoordt: “Waar wil ik eigenlijk naartoe?” Je moet je er tijdens je studie van bewust worden dat je niet alleen studeert om te studeren maar dat je een doel voor ogen hebt. Belangrijk is ook dat je zelfverzekerd en soeverein optreedt. Gebruik de verplichte presentaties tijdens colleges om te werken aan je optreden.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Ik kan alleen nog maar benadrukken dat je al tijdens je studie ervaring moet opdoen in verschillende stages. Ook als je nog niet goed weet waar je later naartoe wil, kan een inkijkje in verschillende bedrijven en branches erg nuttig zijn voor de latere beroepskeuze.

   

 • Cornelius van Vugt
  Cornelius van Vugt

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de bachelor Niederlande-Deutschland-Studien afgesloten.

  Waarom heb je deze studie gekozen?

  Ik was er altijd zeker van dat ik “iets met Nederlands” wilde studeren. Ik ben met de Nederlandse taal opgegroeid, maar niet helemaal tweetalig omdat ik altijd in Duitsland op school zat en alleen mijn moeder Nederlands met mij sprak. Toen ik jonger was, voelde ik me lang onvolledig en zocht naar een weg om mijn ‘Nederlandse kant’ te completeren. Zo ontstond dus de wens om een studie te doen die iets met de Nederlandse taal te maken zou hebben.

  Omdat al drie generaties van mijn familie vóór me aan de WWU Münster hadden gestudeerd en de universiteit in Duitsland m.b.t. het Nederlands een goede reputatie heeft, heb ik geïnformeerd naar de studiemogelijkheden en ben uiteindelijk bij deze studie beland. Het leek me interessant naast de taal ook de cultuur en de maatschappij vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen. In elk geval de juiste keuze om een ‘hele halve Nederlander’ te worden.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Op het moment ben ik bij het Landsratsamt Hohenlohekreis belast met de vluchtelingenzorg en verantwoordelijk voor het contact met de vrijwilligers binnen het vluchtelingenwerk.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Na mijn eindexamen en tijdens mijn studie was ik meerdere keren in het Europese buitenland. Toen werd mij duidelijk dat ik eerst in mijn Zuid-Duitse geboortestreek Hohenlohe wilde wonen en werken. De studie omvatte een verplichte stage en die heb ik bij een regionaal toerismeverbond in Zuid-Duitsland gedaan. In mijn afstudeerscriptie pakte ik het thema toerisme weer op en ik ben toen meteen na het zesde semester bij de Touristikgemeinschaft Hohenlohe e.V. begonnen, die een onderdeel van het Landsratsamt is. Hier heb ik onder meer onze regio bij de Vakantiebeurs in Utrecht vertegenwoordigd. Omdat dit maar een tijdelijke baan van zes maanden was, heb ik intern gesolliciteerd en ben zo in mijn huidige functie beland.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Via je persoonlijke netwerk kan je veel informatie krijgen maar ook verspreiden. Als er al een kennis op het favoriete gebied werkt of misschien iemand kent die er werkt, dan is het altijd de moeite waard om zich over de alledaagse werkzaamheden te informeren.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Om bij een overheidsinstelling te werken moet je toegankelijk en communicatief zijn maar ook het fundament van wetenschappelijk werken beheersen. Je moet je bovendien snel in verschillende gebieden kunnen inwerken. Juist dit wordt je door de bachelor Niederlande-Deutschland-Studien goed bijgebracht, bijv. door steeds met de twee landen bezig te zijn. Het loont dus de moeite om zich niet alleen op de vakinhouden te concentreren maar ook om steeds de eigen methodes en het eigen werk te reflecteren, met zijn medestudenten van gedachten te wisselen en aan nieuwe seminars etc. deel te nemen. In mijn eerste baan was mijn vakkennis over Nederland zeker goed te gebruiken maar nu gebruik ik vooral de tijdens de studie geleerde methodes om nieuwe kennis op te doen of ook om te communiceren in een interculturele omgeving, met vluchtelingen uit verschillende landen.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Bij deze studie hoef je niet van begin af aan te weten welke baan je later wil hebben. Je ontdekt steeds weer nieuwe mogelijkheden omdat je je interesses kan volgen en tegelijkertijd gedwongen wordt om thema’s te bestuderen die je anders nooit zou hebben bekeken, maar die je uiteindelijk toch gaan boeien. Maak dus gebruik van de grote verscheidenheid aan thema’s en ook van de stage zodat je achteraf een gefundeerde beslissing kunt nemen.

 • Lioba Galliet
  Lioba Galliet

  Welke opleiding heb je gevolgd?
  Ik heb de master Niederlande-Deutschland-Studien gestudeerd.


  Waarom heb je deze studie gekozen?
  Na het eindexamen bleek al snel dat ik een talenopleiding op de universiteit wilde volgen. Een concreet idee over wat ik later wilde doen, had ik toen nog niet. Daarom heb ik eerst gewoon mijn belangstelling gevolgd. Na jarenlang de zomers in Zeeland te hebben doorgebracht, heb ik mijn hart laten spreken en naast Engels ook Nederlands gekozen. De ‘2-Fach-Bachelor’ heb ik (anders dan andere studenten) niet gevolgd om leraar te worden, ik wist al vroeg dat dit geen optie voor mij was. Ook bleek al snel dat ik ook nog een master wilde volgen. Naargelang ik meer over mijn toekomst nadacht, werd me duidelijk dat mijn master behalve literatuur/cultuur nog andere gebieden zou moeten omvatten. Door te zoeken heb ik dan de master Niederlande-Deutschland-Studien gevonden. Ik was meteen enthousiast over de interdisciplinariteit. Ik wilde me graag nog langer bezighouden met de Nederlandse taal en cultuur maar ik wilde ook inzicht krijgen in nieuwe gebieden, zoals interne en externe communicatie. Door de master had ik deze mogelijkheid. Erg goed vond ik dat we samen met Nederlandse studenten studeerden en het eerste jaar in Nederland doorbrachten. Op die manier kon ik mijn taalvaardigheid behoorlijk verbeteren en ik heb Nederland nog eens van een andere kant leren kennen.


  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?
  Ik werk bij projaegt gmbh in Ahaus, een jong bedrijf voor project- en procesmanagement voor de twee LEADER-regio’s Bocholter Aa en Baumberge (Münsterland). LEADER is een stimuleringsprogramma voor de ontwikkeling van landelijke gebieden. We ondersteunen de projectverantwoordelijken bij het initiëren en plannen van projecten en begeleiden hen bij de projectaanvragen, de realisering ervan en de projectafwikkeling. Verder zijn we verantwoordelijk voor de public relations. Daarnaast steun ik d.m.v. vertalingen (Nederlands-Duits/Duits-Nederlands) het werk van ons kantoor in INTERREG of andere projecten.


  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?
  Ik heb gebruikgemaakt van mijn opgedane ervaring en van de contacten die ik in mijn tijd bij Münsterland e.V. heb gelegd. Bij potentiële werkgevers heb ik naar vacatures gezocht en ook voor een deel met hen over mijn toekomst en het zoeken naar een baan gesproken. Daarnaast heb ik veel rondgekeken op deze website hier  en ik heb gelezen hoe andere afgestudeerden in deze sector een baan hebben gevonden. Ik heb er veel impulsen uit gehaald die ik in mijn zoektocht heb geïntegreerd. Bovendien heb ik erover nagedacht wat ik eigenlijk wilde doen en op die manier geprobeerd mijn zoektocht concreter te maken.


  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?
  Volgens mij staan de meeste bronnen hier al vermeld. Belangrijk is in elk geval dat je met anderen in gesprek gaat en ook gebruikmaakt van contacten die je in stages legt. Vaak krijg je op die manier nog meer ideeën/tips.


  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?
  In de eerste plaats moet er gezegd worden dat je het meeste toch in een baan leert. In de studie leer je wel hoe je je snel en goed inwerkt in nieuwe thema’s. Dit is erg nuttig in mijn werk omdat ik door de verschillende projecten met veel verschillende thema’s word geconfronteerd. Bovendien zijn een goed en zelfbewust optreden en computervaardigheid, ook wat de social media betreft, erg belangrijk.


  Nog een heel persoonlijke tip…
  Zich niet gek laten maken. Iedereen vindt zijn weg. Soms iets vroeger, soms iets later. En ook al is dit waarschijnlijk al vaak gezegd: stages en bijbanen zijn belangrijk! Op die manier leg je bruikbare contacten en je leert al veel wat je ook in je baan goed kunt gebruiken.
   

 • Judith Heesen
  Judith Heesen

  Welke opleiding heb je gevolgd?
  Ik heb de master Niederlande-Deutschland-Studien gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?
  Na mijn bachelor politicologie was het voor mij duidelijk: mijn interesse is breder dan alleen politicologie en sociologie. Ik wilde nog eens mijn horizon verbreden. Op school had ik Nederlands geleerd, ik was in de grensregio opgegroeid en geïnteresseerd in Nederland – zo ben ik uiteindelijk bij de master Niederlande-Deutschland-Studien terechtgekomen.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?
  Ik volg het traineeprogramma “RichtingZuid“, een initiatief van de provincie Limburg en meerdere gemeentes in Limburg. Binnen dit programma van twee jaar werk ik bijv. als projectverantwoordelijke aan drie uiteenlopende opdrachten in verschillende organisaties. Op het moment werk ik acht maanden lang bij de provincie Limburg voor de City Deal Eurolab, een project ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn.

  Naast inhoudelijke opdrachten omvat het traineeprogramma een omvangrijk leer- en ontwikkelingsprogramma, waarbinnen persoonlijke ontwikkeling, competenties en kennis centraal staan.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?
  Aanvankelijk was ik wat gefrustreerd in mijn zoektocht naar een baan. Er waren ontzettend veel zoekmachines met nog meer banen waarvan er nauwelijks eentje bij mijn profiel leek te passen. Na verloop van tijd heb ik toen een lijstje gemaakt met interessante bedrijven, organisaties en zoekmachines en dat regelmatig bekeken. Ik heb ook een afspraak gemaakt met de Duitse Arbeitsagentur, waar echter werd gezegd dat er door hen niet vaak iemand in onze branche aan een baan wordt geholpen. Uiteindelijk heb ik mijn eerste baan gevonden door op een online vacature te reageren.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?
  Het is erg belangrijk dat de sollicitatiepapieren veelzeggend zijn en er goed uitzien. Laat ze in ieder geval door iemand bekijken die er iets van af weet (bv. de Career Service, Arbeitsagentur).

  Het aanbod van de Career Service is erg interessant en ik heb tijdens mijn studie twee cursussen gevolgd.

  Maar uiteindelijk telt volgens mij vooral het netwerk dat je opbouwt.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?
  Het zoeken naar een baan kan enorm worden vergemakkelijkt als je tijdens je studie al een netwerk hebt opgebouwd en daar ook gebruik van maakt. Daar ben ik me na mijn studie pas echt bewust van geworden. Denk daarom bijvoorbeeld goed na over je stageplek, hier kun je belangrijke contacten leggen. Ook door de evenementen in het Haus der Niederlande krijg je de kans om relevante mensen te leren kennen en een kijkje te nemen in de diverse werkgebieden. Maak daar gebruik van en ga vooral met mensen het gesprek aan!

  Mocht je in Nederland willen werken, dan helpt een Xing-profiel vrij weinig. Ik had al tijdens mijn studie een LinkedIn-profiel aangemaakt en daar een netwerk opgebouwd met contacten uit mijn stageperiode. Ook dit kan een hulp zijn.

  Nog een heel persoonlijke tip…
  Er zijn maar weinig vacatures die echt goed bij ons profiel passen. Veel potentiële werkgevers kennen onze studie en de daarmee verbonden kwalificaties (nog) niet. Wanneer een baan je interessant lijkt, aarzel dan niet en solliciteer gewoon, ook al past de vacature misschien niet helemaal bij je profiel. Gebruik de sollicitatiebrief om je motivatie te laten zien en beschrijf je kwalificaties duidelijk in je cv. Denk niet direct zelf dat je geen kans maakt in een sollicitatieprocedure maar laat de personeelsafdeling beslissen of je bij het bedrijf past!

 • Juul Stinges
  Juul Stinges

  Welke opleiding heb je gevolgd?

  Ik heb de master politiek en parlement voltooid en vervolgens de binationale master Niederlande-Deutschland-Studien in Nijmegen en Münster.

  Waarom heb je voor deze studie gekozen?

  Ik heb altijd al een grote belangstelling gehad in de Nederlands-Duitse betrekkingen en in grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens een stage bij de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien in Berlijn, hoorde ik over Niederlande-Deutschland-Studien en kwam ik erachter dat het mogelijk was om me helemaal te verdiepen in de politieke, economische en culturele samenwerking tussen beide landen.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?

  Ik werk als voorlichter bij het Bureau voor Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank in Nijmegen. Ik houd me hier bezig met voorlichting op het gebied van de sociale zekerheid aan mensen die in Duitsland of Nederland gaan wonen, werken, studeren of ondernemen. Hiervoor ben ik regelmatig op pad in de Nederlandse en Duitse grensregio, waar er in samenwerking met andere partners verschillende spreekuren en voorlichtingsdagen worden georganiseerd.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?

  Gezien mijn studie zal het niet vreemd zijn dat ik graag een baan wilde, die zich richtte op de Nederlands-Duitse samenwerking. Toen de vacature van voorlichter bij het Bureau voor Duitse Zaken voorbijkwam zag ik hierin dan ook dé kans bij uitstek. Door goede voorlichting over de verschillende wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland en Duitsland weten grensarbeiders waar ze aan toe zijn en kunnen complicaties worden voorkomen.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?

  Ik zou zeggen volg alle grote vacaturewebsites. Het kan goed zijn dat er weken geen passende vacature voorbij komt, maar op een gegeven moment zie je altijd wel iets dat bij jouw interesses aansluit. Zeker zo belangrijk is het om contact te houden met andere afgestudeerde studiegenoten, je docenten en je stagecontacten. Kortom gebruik je netwerk.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?

  Het is zeker voordelig om je communicatieve vaardigheden goed te ontwikkelen en ik merkte dat ook het volgen van een of meerdere stages erg gewaardeerd wordt. Zet daarnaast ook in op een goede beheersing van zowel de Nederlandse als Duitse taal. Hierdoor kun je, je zeker onderscheiden.

  Nog een heel persoonlijke tip…

  Staar je niet blind op het hoge eisenpakket dat je in veel vacatures aantreft. In grote lijnen moet je natuurlijk aan het profiel voldoen, maar werkgevers kijken ook naar potentieel. Je hoeft dan ook niet alles al volledig te beheersen, maar het is belangrijk dat je aangeeft dat je open staat voor nieuwe uitdagingen en dat je, je zaken snel eigen kunt maken. Een nieuwe baan is tenslotte ook een leerproces.

 • Lydia Marlen Voelkner
  Lydia Marlen Voelkner

  Welke opleiding heb je gevolgd?
  Ik heb de bachelor Niederlande-Deutschland-Studien gestudeerd.

  Waarom heb je deze studie gekozen?
  Nadat ik via een vrijwillig cultureel jaar (FSJ Kultur) op de pr-afdeling van een groot Duits theater had gewerkt, wist ik dat ik graag iets met communicatiewetenschappen wilde studeren. Maar omdat ik politiek, economie en geschiedenis ook interessant vond, zocht ik naar een multidisciplinaire opleiding. Uiteindelijk vond ik het Zentrum für Niederlande-Studien. De bachelor combineerde al mijn studiewensen en bovendien kon ik er Nederlands leren, wat een heel nieuwe taal voor me was.

  Waar en op welk gebied ben je werkzaam?
  Ik ben online marketing manager bij Bloofusion, een marketingbureau in Emsdetten, met als zwaartepunt SEO en SEA. Ons bureau bouwt aan sterke online merken en biedt ondersteuning bij het onderhouden van effectieve websites. In mijn dagelijkse werk ben ik bezig met het plannen, omzetten en sturen van campagnes voor online advertising. Verder doe ik het budgetmanagement voor mijn klanten. Ook schrijf ik artikelen voor onze blog en ons magazine en daarnaast geef ik webinars.

  Hoe ben je na je studie tot een beroeps- en baankeuze gekomen?
  Tijdens mijn studie ontdekte ik bij een casestudy voor jonge dynamische ondernemingen hoe leuk ik de online branche vind. Dus besloot ik voor mijn verplichte stage naar de online-marketingafdeling van een start-up in Berlijn te gaan. Daar nam ik ook deel aan de webinars van mijn huidige werkgever. De grote kennis van de medewerkers en hun houding tegenover de branche vond ik erg overtuigend. En zo solliciteerde ik na afloop van mijn studie bij Bloofusion. Gelukkig waren we allebei enthousiast over elkaar. Nu maak ik dus deel uit van het team en houd sinds dit jaar zelf webinars.

  Kun je contactpersonen, experts of informatiebronnen noemen die voor onze afgestudeerden van nut zouden kunnen zijn bij de start op de arbeidsmarkt?
  Uit verhalen en ervaringen van mijn medestudenten weet ik dat de docenten aan het Zentrum für Niederlande-Studien belangrijke aanspreekpunten kunnen zijn en waardevolle contacten tot stand kunnen brengen. Maar omdat mijn toekomstige baan niet per se met Nederland te maken hoefde te hebben, ben ik zelf op zoek gegaan. Ik heb goed naar potentiële werkgevers gezocht en mijn sollicitatiebrieven zo individueel en doelgericht mogelijk geschreven. Onze opleiding is klein en onbekend maar de verworven vaardigheden zijn unic selling points, die bij iedere sollicitatie benadrukt zouden moeten worden.

  Welke competenties en vaardigheden zouden onze studenten volgens jou al in hun studie moeten verwerven om later in hun baan succesvol te kunnen zijn?
  Eerst zou je erover moeten nadenken welke richting je na je studie uit wil. En soms is het gemakkelijker om te bedenken welke branche je interesseert dan welke concrete baan er geschikt is. Zo kun je eerst een branche bestuderen en dan de diverse gebieden en afdelingen aan de hand van je eigen vaardigheden bekijken. Vervolgens kijk je naar potentiële werkgevers en wint informatie in over eventuele vacatures.
  Om bij de juiste firma's dan ook met succes door de sollicitatieprocedure te rollen, is het vooral met onze "exotische" opleiding belangrijk om je competenties te kunnen benadrukken en jezelf goed in de markt te zetten. De vaardigheid om zichzelf snel nieuwe thema's eigen te maken en de praktijkgerichte casestudy's zijn hiervan twee goede voorbeelden.

  Nog een heel persoonlijke tip…
  De opleiding biedt weliswaar praktische onderdelen maar daar zou men het niet bij moeten laten. Iedere stage en ook iedere ervaring als werkstudent vergroot in elk geval de kansen op de arbeidsmarkt.