Zelfverzekerd op een bi- en internationaal parket – onze masteropleiding
Grenzgänger

Zelfverzekerd op een bi- en internationaal parket – onze masteropleiding

Internationalisering, toenemende flexibiliteit en mobiliteit – dat zijn de trefwoorden van de moderne arbeidsmarkt. Wie niet alleen vakkennis kan aantonen maar ook over interculturele competenties, vreemdetalenkennis en softskills in een internationale context beschikt, is voor de huidige arbeidsmarkt uitermate aantrekkelijk. Deskundigen en leidinggevenden met grensoverschrijdende kennis en vaardigheden worden dringend gezocht. Onze multidisciplinaire en binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien stelt je in staat expert op dit gebied te worden en zo de basis voor een gekwalificeerde baan op de Duitse, Nederlandse, grensoverschrijdende of internationale arbeidsmarkt te leggen.

De studie biedt…

 • Een in Duitsland uniek multidisciplinair en afwisselend studieprogramma met de zwaartepunten economie en recht, geschiedenis en politiek, interne en externe communicatie alsook interculturaliteit.

 • De mogelijkheid om samen met andere Duitse en Nederlandse studenten (een jaar in Nijmegen en een jaar in Münster) te studeren (Joint Degree).

 • Een geslaagde synthese tussen opleiding en praktijk (grensoverschrijdende stage van meerdere maanden ter vergemakkelijking van de overstap naar de arbeidsmarkt).

 • De mogelijkheid om je talenkennis en interculturele competenties verder te ontwikkelen.

De masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien wordt aangeboden door het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster en de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op 01 september 2014 is de masteropleiding beloond met de universitaire internationaliseringsprijs van de Radboud Universiteit.

 • Duur 2 jaar
 • Instroommoment Oktober (wintersemester)
 • Beroepsperspectieven Wil je meer weten over jouw carrieremogelijkheden?
 • Toelatingseisen Wat je daarvoor nodig hebt, vind je hier.

Das sagen unsere Studierenden

 • Maike Schober
  Maike Schober

  Door de inhoudelijk opbouw van de tweejarige master Niederlande-Deutschland-Studien met de thema’s intercultureel management, bedrijfscommunicatie, economie en recht sluit deze perfect aan bij mijn bachelor. De opleiding bereidt me bovendien voor op toetreding op de internationale arbeidsmarkt.

  Samen met mijn medestudenten houd ik me daarom sinds september 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in colleges, workshops en projecten uitvoerig bezig met de Duits-Nederlandse betrekkingen en de cultuur- en mentaliteitsverschillen. Verder bestuderen we het relevante kader dat voorwaarde is voor een succesvolle samenwerking aan beide kanten van de grens.

 • Aniek Snijder
  Aniek Snijder

  Het masterprogramma Niederlande-Deutschland-Studien is een bijzonder programma. Tijdens deze master krijg je de mogelijkheid om je heel intensief met twee verschillende landen bezig te houden en om je in de bijbehorende talen te verdiepen. De belangrijkste reden om dit programma te kiezen, was voor mij dat ik op deze manier de interculturele verschillen en overeenkomsten zelf zou kunnen ervaren.

  Doordat het eerste jaar van de master in Nijmegen plaatsvindt en het tweede jaar in Münster, wordt de geleerde kennis ook meteen in de praktijk gebracht. Je ervaart persoonlijk welke voordelen de samenwerking tussen de twee landen heeft en waar eventueel de valstrikken liggen. Deze kennis is voor je latere baan noodzakelijk en daarmee is dit masterprogramma niet alleen theoretisch maar ook praktisch ingericht.

 • André Voutta
  André Voutta

  Tijdens mijn bachelorstudie en het verblijf van drie jaar in Nijmegen ontstond mijn belangstelling voor de diverse vormen van de Duits-Nederlandse samenwerking. Door de masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien kreeg ik daarna de mogelijkheid om mijn kennis over die samenwerking te verbreden en te verdiepen. Het interdisciplinaire karakter van de studie beïnvloedt niet alleen mijn kennis positief maar ook mijn academische en praktische manier van werken.

  Het is voor mij, als voormalig geschiedenisstudent, ook verrijkend om met studenten economie en cultuurwetenschappen samen te werken. Elk vakgebied heeft zijn eigen zwaartepunten en werkmethodes en men leert deze methodes dan ook toe te passen. Tijdens mijn stage bij de ‘Staatskanzlei NRW” werd deze veelzijdigheid en tegelijkertijd mijn speciale oriëntatie erg positief beoordeeld. Ik hoop dat andere werkgevers dat ook zo zien.

 • Sanne Scheike
  Sanne Scheike

  In het jaar 2009 heb ik mijn bachelordiploma bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen behaald en besloot daarna de binationale master Niederlande-Deutschland-Studien te volgen. Mijn bijzonderheid, dat ik me zowel in de Nederlandse als Duitse cultuur goed kan redden en dat ik beide talen spreek, wilde ik graag in een latere baan kunnen toepassen.

  Ik vind het heel interessant dat ik me in deze opleiding met verschillende vakgebieden kan bezighouden. Op deze manier sluit de master goed aan bij mijn vooropleiding, maar verbreedt deze ook door de thema’s politiek, geschiedenis en recht.

 • Wilmienke Bouter
  Wilmienke Bouter

  Na mijn bachelor Duitse taal en cultuur in Utrecht wilde ik me per se verder met de Duitse taal bezighouden, maar ik wilde ook iets studeren waarmee ik goed voorbereid was op de arbeidsmarkt. Toen ik voor de eerste keer over deze master hoorde, was ik meteen enthousiast: de combinatie van economie, politiek, geschiedenis, cultuur en communicatie en de perspectieven voor de arbeidsmarkt – dat was precies wat ik wilde!

  Deze studie vormt samen met mijn studie Duits  en mijn moedertaal Nederlands een uitstekende combinatie waarmee ik hopelijk een interessante baan kan vinden.

 • Lena Stielow
  Lena Stielow

  Studenten kunnen suggesties geven voor de opleiding, dat vind ik erg goed. Daarbij ontmoeten student en docent elkaar als gelijken, ‘leren’ bestaat op die manier uit communicatie met elkaar en niet alleen uit de input van de docent.

 • Katrin Uhlenbruck
  Katrin Uhlenbruck

  De masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien was mijn favoriete keuze na mijn bacheloropleiding. In Nijmegen had ik eerst een bachelor Bedrijfscommunicatie gevolgd. Daarom vond ik het belangrijk dat mijn masterstudie nog in relatie stond tot Nederland.  Het brede vakkenspectrum leek me meteen aantrekkelijk omdat ik er niet alleen mijn voorkennis  kon toepassen maar ook omdat ik politiek en geschiedenis altijd interessant heb gevonden en ik me in deze thema’s graag verder wilde verdiepen.

  Ik  vind dat ik in deze opleiding ook goed word voorbereid op het latere beroepsleven. Door de stage na het tweede semester krijg je inzicht in de praktijk en je kan belangrijke ervaring opdoen. En het feit dat je aan het einde van je studie een diploma van twee universiteiten hebt, is voor de start op de arbeidsmarkt zeker ook niet onbelangrijk.

  De binationaliteit van de opleiding vormt voor mij één van de grootste voordelen. Studenten uit de beide landen komen er bij elkaar. Omdat je in relatief kleine groepen colleges volgt, maak je snel nieuwe vrienden en je leert zo natuurlijk ook het andere land en de bijbehorende cultuur nog beter kennen.

 • Björn Brei
  Björn Brei

  Nadat ik mijn bachelor Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam had afgerond, wist ik honderd procent zeker dat ik mijn master in het buitenland wilde gaan doen. Ik had namelijk tijdens mijn bachelor al een semester in het noorden van Engeland gestudeerd en dat was me erg goed bevallen. Ik wilde tijdens mijn masters graag in Duitsland studeren, zodoende kwam ik bij Nederland-Duitsland-Studies uit.

  Ik wilde op de eerste plaats al heel lang de Duitse taal leren en bovendien had ik altijd al een grote interesse voor de geschiedenis van het land. Op de tweede plaats was een tip van een voormalige buurman van me belangrijk bij mijn keuze. Hij vertelde me dat deze masterstudie een uitstekende gelegenheid zou zijn om later een goede baan te krijgen. Duitsland is namelijk de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Kennis van een dergelijk land is daarom onmisbaar.

  Daarnaast sprak de multidisciplinaire benadering me erg aan. Als je naar de relatie tussen Nederland en Duitsland kijkt, dan kan men bijvoorbeeld kijken hoe de twee landen economisch met elkaar vervlochten zijn, hoe men in de landen over elkaar denkt en wat de cultuurverschillen zijn. Daarmee is deze studie interessant voor studenten die hun horizon willen verbreden. Tot slot is ook het feit dat je meteen in aanraking komt met studenten van de andere nationaliteit erg leuk en leerzaam. Het contact met Duitse studenten heeft er zeker al aan bijgedragen dat ik over meerdere zaken anders ben gaan denken en mezelf vanuit de andere cultuur leer bekijken.

 • Jana Hermann
  Jana Hermann

  Na mijn bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit en daarna twee jaar werkervaring bij een Duits bedrijf (in een marketing-afdeling: project-en productmanagement), wilde ik me graag verder verdiepen in de Duits-Nederlandse verhoudingen. En liefst op verschillende terreinen, dus zowel op het gebied van communicatie, cultuur en economie, maar ook op dat van geschiedenis, politiek en recht.

  In master Nederland-Duitsland-Studies komen veel verschillende thema’s aan bod. De interdisciplinaire aanpak vind ik heel waardevol, zo kan ik mijn expertise verder uitbreiden. Dat je zowel in Nijmegen als in Münster studeert maakt de master boeiend. Cultuurverschillen leer je niet alleen uit boeken, maar ontdek je in de alledaagse omgang met medestudenten.

  Als positief ervaar ik de informele omgang tussen docenten en studenten. De docenten zijn gemotiveerd, helpen graag en zijn altijd aanspreekbaar. Er is hulp bij het leggen van contacten en het zoeken naar stageplaatsen. En de verschillende evenementen en colleges beroepsoriëntatie dragen bij aan je netwerk. Ook de praktijkgerichtheid van de master zorgt ervoor dat je na afronding klaar bent om aan de slag te gaan.

 • Brice-Olivier Lambert
  Brice-Olivier Lambert

  Na mijn cultuur- en taalwetenschappelijke studie aan de Universiteit Straßburg wilde ik in de master iets nieuws doen. Na lang zoeken heb ik Niederlande-Deutschland-Studien gevonden, waardoor voor mij vooral een groot cultuurgebied ontsloten werd. Bovendien is het mogelijk om op deze manier andere vakgebieden te leren kennen.

  Deze master verschaft de studenten een breed en gedetailleerd overzicht  van de Duits-Nederlandse betrekkingen binnen de Europese context. Tijdens de studie, waarvan het eerste jaar in Nijmegen en het tweede jaar in Münster plaatsvindt, worden de gebieden cultuur, geschiedenis, economie, politiek en communicatie behandeld.  In de verplichte stage na het tweede semester kan de theoretische kennis in de praktijk worden gebracht.

  Voor mij was de master een kans om me na mijn cultuurwetenschappelijke bacheloropleiding ook op de, voorheen onbekende, gebieden van politiek en economie te specialiseren.

 • Steffi Basche
  Steffi Basche

  Ik heb in de bachelor geschiedenis en journalistiek in Duitsland gestudeerd. Toen ik voor een master moest kiezen, wilde ik me met het oog op de arbeidsmarkt enerzijds specialiseren maar tegelijkertijd in de breedte verdiepen. In de master Niederlande-Deutschland-Studien vond ik zo'n aanbod. Binnen twee jaar word ik én expert voor de Duits-Nederlandse betrekkingen én krijg ik meer inzicht in verschillende disciplines.

  Tijdens mijn bachelor was ik één van vele studenten. In deze master is dat anders. De samenwerking met de docenten is hecht en de omgang persoonlijk, je krijgt bovendien de gelegenheid om aan veel projecten mee te werken. Voordat je het weet, zit je aan tafel met de Duitse ambassadeur en praat met hem over actuele politieke ontwikkelingen, discussieer je met Adriaan van Dis over Nederlandse literatuur of ondervraag je een voormalig minister-president naar zijn contacten met Helmut Schmidt.

  De master Niederlande-Deutschland-Studien is een echte aanrader voor diegenen die niet in een massa willen ondergaan en die nog veel willen bereiken!

 • Laura Holtland
  Laura Holtland

  Tijdens mijn bachelor communicatie- en informatiewetenschappen (met Duits als vreemde taal) ontstond mijn grote belangstelling voor Duitsland, zodat ik het land veel beter wilde leren kennen. Mijn Master Nederland-Duitsland-Studies gaat dan ook verder dan alleen Merkel, de Tweede Wereldoorlog en Duitse pünktlichkeit: door de lessen van vakdocenten krijgen we een dieper inzicht in politiek, geschiedenis, economie, cultuur(geschiedenis) en communicatie. Bij verslagen en presentaties heb ik altijd de mogelijkheid om een onderwerp te kiezen dat bij mij past. Door de samenwerking met mijn medestudenten, die een andere bachelorachtergrond hebben, kunnen we ook enorm veel van elkaar leren. Het brede karakter van de studie zorgt ervoor dat ik mijn interessegebieden kan vergroten en zelf beter kan beslissen in welke branche ik later wel of juist niet wil werken. Ik verheug me erop om me in het tweede jaar in Münster en ook tijdens mijn stage in de Duitse cultuur onder te kunnen dompelen en zo nog veel meer te leren over onze oosterburen.

 • Jurijn Timon de Vos
  Jurijn Timon de Vos

  Tijdens mijn bachelor Geschiedenis aan de Radboud Universiteit bracht mijn belangstelling voor politiek en de Duitse taal mij onvermijdelijk bij het thema Duitsland. Onze grote buur is op tal van gebieden van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Nederland en Europa. Dit is vandaag de dag niet anders. Iedereen weet: Nederland en Duitsland zijn met name in economisch opzicht sterk met elkaar verbonden.

  Deze economische verwevenheid is in sterke mate gebaat bij wederzijds begrip en toenadering. Om hiertoe te geraken is praktijkgerichte kennis van elkaars cultuur een vereiste. Anders dan veel Nederlanders denken, stoelen succesvolle grensoverschrijdende betrekkingen tussen landen namelijk niet altijd puur op Angelsaksische managementtaal en kille cijfers. 

  Vooral omdat het masterprogramma Nederland-Duitslandstudies zich het idealistische doel heeft gesteld om tweetalige bruggenbouwers met kennis van en ervaringen in het grensoverschrijdende werkveld af te leveren, heb ik vol overtuiging voor deze bidiplomeringsopleiding gekozen.

  Van deze bewuste keuze heb ik geen moment spijt gehad. De NDS-master heeft mijn netwerk uitgebreid en me veel ruimte geboden om mijn eigen (onderzoeks)accenten te zetten. Bovendien is de keuze voor een unieke Nederlands-Duitse master in een tijd dat in Nederland de universiteiten langzaam verworden tot monolithische Engelstalige leerfabrieken van niet te onderschatten meerwaarde.

Video