Zelfverzekerd op een bi- en internationaal parket – onze masteropleiding
Grenzgänger

Zelfverzekerd op een bi- en internationaal parket – onze masteropleiding

Internationalisering, toenemende flexibiliteit en mobiliteit – dat zijn de trefwoorden van de moderne arbeidsmarkt. Wie niet alleen vakkennis kan aantonen maar ook over interculturele competenties, vreemdetalenkennis en softskills in een internationale context beschikt, is voor de huidige arbeidsmarkt uitermate aantrekkelijk. Deskundigen en leidinggevenden met grensoverschrijdende kennis en vaardigheden worden dringend gezocht. Onze multidisciplinaire en binationale masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien stelt je in staat expert op dit gebied te worden en zo de basis voor een gekwalificeerde baan op de Duitse, Nederlandse, grensoverschrijdende of internationale arbeidsmarkt te leggen.

De studie biedt…

 • Een in Duitsland uniek multidisciplinair en afwisselend studieprogramma met de zwaartepunten economie en recht, geschiedenis en politiek, interne en externe communicatie alsook interculturaliteit.

 • De mogelijkheid om samen met andere Duitse en Nederlandse studenten (een jaar in Nijmegen en een jaar in Münster) te studeren (Joint Degree).

 • Een geslaagde synthese tussen opleiding en praktijk (grensoverschrijdende stage van meerdere maanden ter vergemakkelijking van de overstap naar de arbeidsmarkt).

 • De mogelijkheid om je talenkennis en interculturele competenties verder te ontwikkelen.

De masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien wordt aangeboden door het Zentrum für Niederlande-Studien van de Westfälische Wilhelms-Universität Münster en de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Op 01 september 2014 is de masteropleiding beloond met de universitaire internationaliseringsprijs van de Radboud Universiteit.

Naar aanleiding van het overlijden van Helmut Schmidt heeft de masterjaargang 2015/16 een boekwerkje gepubliceerd dat is gebaseerd op een gesprek dat de studenten in december 2015 voerden met Dries van Agt, voormalig minister-president van Nederland: „Jullie moeten niet denken je achter onze brede rug te kunnen verschuilen / Glaubt ja nicht, ihr könntet euch hinter unserem breiten Rücken verstecken – Herinneringen aan / Erinnerungen an Helmut Schmidt“. De PDF-versie van het boek kan hier gedownload worden.

 • Duur 2 jaar
 • Instroommoment Oktober (wintersemester)
 • Beroepsperspectieven Wil je meer weten over jouw carrieremogelijkheden?
 • Toelatingseisen Wat je daarvoor nodig hebt, vind je hier.

Das sagen unsere Studierenden

 • Maike Schober
  Maike Schober

  Door de inhoudelijk opbouw van de tweejarige master Niederlande-Deutschland-Studien met de thema’s intercultureel management, bedrijfscommunicatie, economie en recht sluit deze perfect aan bij mijn bachelor. De opleiding bereidt me bovendien voor op toetreding op de internationale arbeidsmarkt.

  Samen met mijn medestudenten houd ik me daarom sinds september 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen in colleges, workshops en projecten uitvoerig bezig met de Duits-Nederlandse betrekkingen en de cultuur- en mentaliteitsverschillen. Verder bestuderen we het relevante kader dat voorwaarde is voor een succesvolle samenwerking aan beide kanten van de grens.

 • Aniek Snijder
  Aniek Snijder

  Het masterprogramma Niederlande-Deutschland-Studien is een bijzonder programma. Tijdens deze master krijg je de mogelijkheid om je heel intensief met twee verschillende landen bezig te houden en om je in de bijbehorende talen te verdiepen. De belangrijkste reden om dit programma te kiezen, was voor mij dat ik op deze manier de interculturele verschillen en overeenkomsten zelf zou kunnen ervaren.

  Doordat het eerste jaar van de master in Nijmegen plaatsvindt en het tweede jaar in Münster, wordt de geleerde kennis ook meteen in de praktijk gebracht. Je ervaart persoonlijk welke voordelen de samenwerking tussen de twee landen heeft en waar eventueel de valstrikken liggen. Deze kennis is voor je latere baan noodzakelijk en daarmee is dit masterprogramma niet alleen theoretisch maar ook praktisch ingericht.

 • André Voutta
  André Voutta

  Tijdens mijn bachelorstudie en het verblijf van drie jaar in Nijmegen ontstond mijn belangstelling voor de diverse vormen van de Duits-Nederlandse samenwerking. Door de masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien kreeg ik daarna de mogelijkheid om mijn kennis over die samenwerking te verbreden en te verdiepen. Het interdisciplinaire karakter van de studie beïnvloedt niet alleen mijn kennis positief maar ook mijn academische en praktische manier van werken.

  Het is voor mij, als voormalig geschiedenisstudent, ook verrijkend om met studenten economie en cultuurwetenschappen samen te werken. Elk vakgebied heeft zijn eigen zwaartepunten en werkmethodes en men leert deze methodes dan ook toe te passen. Tijdens mijn stage bij de ‘Staatskanzlei NRW” werd deze veelzijdigheid en tegelijkertijd mijn speciale oriëntatie erg positief beoordeeld. Ik hoop dat andere werkgevers dat ook zo zien.

 • Sanne Scheike
  Sanne Scheike

  In het jaar 2009 heb ik mijn bachelordiploma bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen behaald en besloot daarna de binationale master Niederlande-Deutschland-Studien te volgen. Mijn bijzonderheid, dat ik me zowel in de Nederlandse als Duitse cultuur goed kan redden en dat ik beide talen spreek, wilde ik graag in een latere baan kunnen toepassen.

  Ik vind het heel interessant dat ik me in deze opleiding met verschillende vakgebieden kan bezighouden. Op deze manier sluit de master goed aan bij mijn vooropleiding, maar verbreedt deze ook door de thema’s politiek, geschiedenis en recht.

 • Wilmienke Bouter
  Wilmienke Bouter

  Na mijn bachelor Duitse taal en cultuur in Utrecht wilde ik me per se verder met de Duitse taal bezighouden, maar ik wilde ook iets studeren waarmee ik goed voorbereid was op de arbeidsmarkt. Toen ik voor de eerste keer over deze master hoorde, was ik meteen enthousiast: de combinatie van economie, politiek, geschiedenis, cultuur en communicatie en de perspectieven voor de arbeidsmarkt – dat was precies wat ik wilde!

  Deze studie vormt samen met mijn studie Duits  en mijn moedertaal Nederlands een uitstekende combinatie waarmee ik hopelijk een interessante baan kan vinden.

 • Lena Stielow
  Lena Stielow

  Studenten kunnen suggesties geven voor de opleiding, dat vind ik erg goed. Daarbij ontmoeten student en docent elkaar als gelijken, ‘leren’ bestaat op die manier uit communicatie met elkaar en niet alleen uit de input van de docent.

 • Katrin Uhlenbruck
  Katrin Uhlenbruck

  De masteropleiding Niederlande-Deutschland-Studien was mijn favoriete keuze na mijn bacheloropleiding. In Nijmegen had ik eerst een bachelor Bedrijfscommunicatie gevolgd. Daarom vond ik het belangrijk dat mijn masterstudie nog in relatie stond tot Nederland.  Het brede vakkenspectrum leek me meteen aantrekkelijk omdat ik er niet alleen mijn voorkennis  kon toepassen maar ook omdat ik politiek en geschiedenis altijd interessant heb gevonden en ik me in deze thema’s graag verder wilde verdiepen.

  Ik  vind dat ik in deze opleiding ook goed word voorbereid op het latere beroepsleven. Door de stage na het tweede semester krijg je inzicht in de praktijk en je kan belangrijke ervaring opdoen. En het feit dat je aan het einde van je studie een diploma van twee universiteiten hebt, is voor de start op de arbeidsmarkt zeker ook niet onbelangrijk.

  De binationaliteit van de opleiding vormt voor mij één van de grootste voordelen. Studenten uit de beide landen komen er bij elkaar. Omdat je in relatief kleine groepen colleges volgt, maak je snel nieuwe vrienden en je leert zo natuurlijk ook het andere land en de bijbehorende cultuur nog beter kennen.

 • Björn Brei
  Björn Brei

  Nadat ik mijn bachelor Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam had afgerond, wist ik honderd procent zeker dat ik mijn master in het buitenland wilde gaan doen. Ik had namelijk tijdens mijn bachelor al een semester in het noorden van Engeland gestudeerd en dat was me erg goed bevallen. Ik wilde tijdens mijn masters graag in Duitsland studeren, zodoende kwam ik bij Nederland-Duitsland-Studies uit.

  Ik wilde op de eerste plaats al heel lang de Duitse taal leren en bovendien had ik altijd al een grote interesse voor de geschiedenis van het land. Op de tweede plaats was een tip van een voormalige buurman van me belangrijk bij mijn keuze. Hij vertelde me dat deze masterstudie een uitstekende gelegenheid zou zijn om later een goede baan te krijgen. Duitsland is namelijk de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Kennis van een dergelijk land is daarom onmisbaar.

  Daarnaast sprak de multidisciplinaire benadering me erg aan. Als je naar de relatie tussen Nederland en Duitsland kijkt, dan kan men bijvoorbeeld kijken hoe de twee landen economisch met elkaar vervlochten zijn, hoe men in de landen over elkaar denkt en wat de cultuurverschillen zijn. Daarmee is deze studie interessant voor studenten die hun horizon willen verbreden. Tot slot is ook het feit dat je meteen in aanraking komt met studenten van de andere nationaliteit erg leuk en leerzaam. Het contact met Duitse studenten heeft er zeker al aan bijgedragen dat ik over meerdere zaken anders ben gaan denken en mezelf vanuit de andere cultuur leer bekijken.

 • Jana Hermann
  Jana Hermann

  Na mijn bachelor Communicatie- en informatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit en daarna twee jaar werkervaring bij een Duits bedrijf (in een marketing-afdeling: project-en productmanagement), wilde ik me graag verder verdiepen in de Duits-Nederlandse verhoudingen. En liefst op verschillende terreinen, dus zowel op het gebied van communicatie, cultuur en economie, maar ook op dat van geschiedenis, politiek en recht.

  In master Nederland-Duitsland-Studies komen veel verschillende thema’s aan bod. De interdisciplinaire aanpak vind ik heel waardevol, zo kan ik mijn expertise verder uitbreiden. Dat je zowel in Nijmegen als in Münster studeert maakt de master boeiend. Cultuurverschillen leer je niet alleen uit boeken, maar ontdek je in de alledaagse omgang met medestudenten.

  Als positief ervaar ik de informele omgang tussen docenten en studenten. De docenten zijn gemotiveerd, helpen graag en zijn altijd aanspreekbaar. Er is hulp bij het leggen van contacten en het zoeken naar stageplaatsen. En de verschillende evenementen en colleges beroepsoriëntatie dragen bij aan je netwerk. Ook de praktijkgerichtheid van de master zorgt ervoor dat je na afronding klaar bent om aan de slag te gaan.

 • Brice-Olivier Lambert
  Brice-Olivier Lambert

  Na mijn cultuur- en taalwetenschappelijke studie aan de Universiteit Straßburg wilde ik in de master iets nieuws doen. Na lang zoeken heb ik Niederlande-Deutschland-Studien gevonden, waardoor voor mij vooral een groot cultuurgebied ontsloten werd. Bovendien is het mogelijk om op deze manier andere vakgebieden te leren kennen.

  Deze master verschaft de studenten een breed en gedetailleerd overzicht  van de Duits-Nederlandse betrekkingen binnen de Europese context. Tijdens de studie, waarvan het eerste jaar in Nijmegen en het tweede jaar in Münster plaatsvindt, worden de gebieden cultuur, geschiedenis, economie, politiek en communicatie behandeld.  In de verplichte stage na het tweede semester kan de theoretische kennis in de praktijk worden gebracht.

  Voor mij was de master een kans om me na mijn cultuurwetenschappelijke bacheloropleiding ook op de, voorheen onbekende, gebieden van politiek en economie te specialiseren.

Video